Woordenboek

Wat is een jaargesprek en hoe houd je ze?

Het jaargesprek, ook wel bekend als het functioneringsgesprek of evaluatiegesprek, is een periodieke ontmoeting tussen een leidinggevende en een medewerker binnen een organisatie. Het dient als een gestructureerd platform waarin prestaties, doelen, ontwikkeling en verwachtingen worden besproken en geëvalueerd. Vanuit zowel leidinggevend als medewerker perspectief speelt het jaargesprek een cruciale rol in het bevorderen van effectieve communicatie, prestatieverbetering en professionele ontwikkeling.

Inhoudsopgave

Wat is het verschil tussen jaargesprek en beoordelingsgesprek?

Het klinkt een beetje als hetzelfde, maar toch is dit het niet. Een beoordelingsgesprek is een eenzijdig gesprek waarin de leidinggevende de prestaties van de medewerker evalueert. Het draait voornamelijk om het geven van feedback over het afgelopen jaar en het beoordelen van het functioneren van de medewerker. In een beoordelingsgesprek wordt de nadruk gelegd op het beoordelen van de resultaten, het identificeren van sterke punten en zwakke punten, en het vaststellen van doelen voor de toekomst.

Een jaargesprek, ook wel bekend als functioneringsgesprek, is meer gericht op tweerichtingscommunicatie. Het biedt zowel de leidinggevende als de medewerker de mogelijkheid om prestaties te bespreken, doelen vast te stellen en te reflecteren op het functioneren van de medewerker. Het jaargesprek is gericht op de ontwikkeling van de medewerker, het bespreken van ambities en het vaststellen van een gezamenlijk plan voor groei.

Doelstelling van jaargesprek

Een jaargesprek dient verschillende doelen en draagt bij aan de groei en ontwikkeling van zowel individuen als de organisatie als geheel. Hier zijn vier algemene doelen van een jaargesprek:

 1. Prestatiebeoordeling en Feedback:
  Leidinggevende:
  Het jaargesprek biedt de leidinggevende de gelegenheid om de prestaties van de medewerker gedurende het afgelopen jaar te evalueren. Het stelt hen in staat om specifieke feedback te geven over sterke punten en gebieden die verbetering behoeven.
  Medewerker:
  Voor de medewerker is het jaargesprek een kans om inzicht te krijgen in hoe hun prestaties worden beoordeeld. Ze ontvangen constructieve feedback die hen helpt hun sterke punten te benutten en eventuele zwakke punten aan te pakken.
 2. Doelstellingen en Ontwikkeling Bespreken:
  Leidinggevende:
  Tijdens het jaargesprek kan de leidinggevende samen met de medewerker doelen stellen voor het komende jaar. Dit omvat zowel individuele prestatiedoelen als ontwikkelingsdoelen om de vaardigheden en competenties van de medewerker te verbeteren.
  Medewerker:
  Het jaargesprek biedt de medewerker de kans om hun persoonlijke en professionele doelen te bespreken en af te stemmen op de doelen van de organisatie. Ze kunnen ook aangeven welke ontwikkelingskansen ze zoeken.
 3. Loopbaanplanning en Groeimogelijkheden:
  Leidinggevende:
  Het jaargesprek kan worden gebruikt om de loopbaanplanning van de medewerker te bespreken. Leidinggevenden kunnen groeimogelijkheden identificeren en strategieën uitwerken om de professionele ontwikkeling van de medewerker te ondersteunen.
  Medewerker:
  Medewerkers kunnen hun langetermijndoelen en ambities delen tijdens het jaargesprek. Ze kunnen bespreken hoe de organisatie hen kan ondersteunen bij het bereiken van deze doelen en welke stappen ze moeten nemen voor verdere groei.
 4. Versterken van de Werkrelatie en Communicatie:
  Leidinggevende:
  Het jaargesprek is een kans om de werkrelatie te versterken. Door open communicatie aan te moedigen, kunnen leidinggevenden een beter begrip krijgen van de behoeften, zorgen en verwachtingen van de medewerker.
  Medewerker:
  Medewerkers kunnen tijdens het jaargesprek hun perspectief delen over hun werkervaring, inclusief eventuele uitdagingen of behoeften. Het bevordert een open dialoog die bijdraagt aan een positieve werkomgeving.

Het jaargesprek voorbereiden

Het jaargesprek is een cruciaal moment in de professionele ontwikkeling, waar zowel leidinggevenden als medewerkers de kans hebben om te reflecteren, doelen vast te stellen en samen te werken aan groei. Een effectieve voorbereiding op dit gesprek is essentieel voor een constructieve dialoog en het behalen van gezamenlijke doelstellingen. Hierbij enkele tips.

Voor leidinggevenden:

 • Verzamel gegevens over de prestaties van de medewerker gedurende het afgelopen jaar. Kijk naar meetbare resultaten en concrete voorbeelden van gedrag. Deze gegevens zullen de basis vormen van je evaluatie en feedback.
 • Bereid specifieke voorbeelden voor zowel positieve als verbeterpunten. Formuleer je feedback op een constructieve en feitelijke manier. Dit helpt de medewerker om de informatie beter te begrijpen en er effectiever op te reageren.
 • Denk na over welke doelen je voor de medewerker wilt stellen op basis van de beoordeling. Zorg ervoor dat deze doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) zijn. Bied ondersteuning en middelen aan om deze doelen te bereiken.
 • Breng de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker in kaart. Identificeer gebieden waarin groei mogelijk is en bedenk hoe je de medewerker hierin kunt ondersteunen. Denk aan trainingen, workshops of mentorprogramma's.
 • Zorg voor een open communicatiecultuur. Moedig de medewerker aan om zijn of haar perspectief te delen en zorgen te uiten. Een transparante communicatie bevordert begrip en samenwerking.

Voor medewerkers:

 • Evalueer je eigen prestaties gedurende het afgelopen jaar. Identificeer sterke punten en zwakke punten. Bereid voorbeelden voor die je prestaties ondersteunen. Wees eerlijk en realistisch over je bijdrage aan de organisatie. Gebruik bijvoorbeeld de STARR methodiek om jezelf voor te bereiden.
 • Bedenk welke doelen je voor jezelf wilt stellen op basis van de feedback van het afgelopen jaar. Stel doelen die zowel bijdragen aan je persoonlijke groei als aan de organisatiedoelen.
 • Denk na over waar je wilt groeien en welke vaardigheden je wilt ontwikkelen. Geef duidelijk aan welke ondersteuning je nodig hebt van je leidinggevende of de organisatie om deze doelen te bereiken.
 • Deel je langetermijndoelen en carrière-ambities met je leidinggevende. Bespreek hoe de organisatie je kan ondersteunen bij het bereiken van deze doelen. Dit toont je betrokkenheid en toewijding aan de organisatie.
 • Ga het gesprek in met een constructieve en positieve houding. Wees open voor feedback en sta klaar om te leren en te groeien. Een positieve benadering draagt bij aan een vruchtbare dialoog.

Algemene tips

Tot slot nog wat algemene tips die handig zijn ter harte te nemen voor een jaargesprek.

 • Documentatie bijhouden: Houd gedurende het jaar documentatie bij van prestaties, successen en ontwikkelingen om gemakkelijker voorbereid te zijn op de gesprekken.
 • Open Dialoog: Zorg voor een open en eerlijke communicatie. Het jaargesprek is een kans om gezamenlijk te groeien en te verbeteren.
 • Constructieve Feedback: Wees bereid om constructieve feedback te geven en te ontvangen. Dit draagt bij aan een gezonde professionele relatie.
 • Toewijding aan Groei: Zowel leidinggevenden als medewerkers moeten laten zien dat ze toegewijd zijn aan voortdurende groei en ontwikkeling. Dit versterkt het partnerschap tussen beide partijen.

Een goed voorbereid jaargesprek legt de basis voor een productieve samenwerking en draagt bij aan de groei van zowel de medewerker als de organisatie. Neem de tijd om te reflecteren, doelen te stellen en een gedeelde visie voor de toekomst te creëren.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager