Woordenboek

Functioneringsgesprek: Wat is het en hoe houd je ze?

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd en periodiek overleg tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende, gericht op het bespreken, evalueren en verbeteren van de prestaties, doelen en ontwikkelingsbehoeften van de werknemer binnen de organisatie. Dit proces, ook bekend als een beoordelings- of evaluatiegesprek, is essentieel voor het bevorderen van een open communicatiekanaal tussen werkgevers en werknemers en draagt bij aan het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving.

Belangrijke kenmerken

 1. Periodiciteit:Functioneringsgesprekken worden doorgaans periodiek gehouden, vaak jaarlijks of halfjaarlijks, hoewel de frequentie kan variëren afhankelijk van de organisatie. Door regelmatige evaluatie wordt voortdurende communicatie en prestatiebeheer gestimuleerd.
 2. Doelen en prestaties:Het gesprek is gericht op het bespreken van de doelen die zijn gesteld voor de werknemer en het beoordelen van de prestaties in het licht van deze doelen. Het biedt de gelegenheid om successen te vieren, uitdagingen aan te pakken en nieuwe doelstellingen vast te stellen.
 3. Feedback en communicatie:Een belangrijk aspect van het functioneringsgesprek is het verstrekken van constructieve feedback aan de werknemer. Dit omvat zowel positieve erkenning van sterke prestaties als het identificeren van gebieden voor verbetering. Het gesprek fungeert als een tweerichtingscommunicatiekanaal, waarbij zowel de werknemer als de werkgever hun perspectieven delen.
 4. Ontwikkeling en groei:Naast prestatiebeoordeling biedt het functioneringsgesprek de gelegenheid om de professionele ontwikkeling en groeimogelijkheden van de werknemer te bespreken. Het kan gaan over training, opleiding en het identificeren van nieuwe verantwoordelijkheden of carrièrepaden.
 5. Erkenning en motivatie:Het benadrukken van prestaties en bijdragen van de werknemer draagt bij aan de motivatie. Functioneringsgesprekken bieden een geformaliseerde manier om werknemers te erkennen voor hun inspanningen en bij te dragen aan een positieve bedrijfscultuur.

Verschil tussen functioneringsgesprek en evaluatiegesprek

Hoewel het functioneringsgesprek enigszins wordt verward met het evaluatiegesprek, verschillen ze op belangrijke punten.Het functioneringsgesprek legt de nadruk op de lopende prestaties, doelen en ontwikkeling van de werknemer. In tegenstelling tot het evaluatiegesprek, dat zich vaak richt op een formelere beoordeling van prestaties gedurende een specifieke periode, biedt het functioneringsgesprek een meer holistische benadering. Het is gericht op het bevorderen van een voortdurende dialoog tussen werknemer en leidinggevende, waarbij de nadruk ligt op verbetering, groei en het creëren van een positieve werkomgeving. Het is een instrument voor doorlopende ontwikkeling, waarbij beide partijen actief betrokken zijn bij het vormgeven van de professionele toekomst van de werknemer.

Het verloop van een functioneringsgesprek:

 1. Voorbereiding: Voorafgaand aan het gesprek bereiden zowel de werknemer als de leidinggevende zich voor door doelen, prestaties en ontwikkelingspunten te evalueren. Dit helpt bij het opbouwen van een gestructureerd gesprek.
 2. Bespreking van doelen en prestaties: Het gesprek begint met het bespreken van de doelen die zijn gesteld tijdens eerdere gesprekken en het evalueren van de prestaties in relatie tot deze doelen. Sterke prestaties worden erkend, en uitdagingen worden geïdentificeerd.
 3. Feedback en Ontwikkeling: Constructieve feedback wordt verstrekt, waarbij sterke punten worden benadrukt en suggesties voor verbetering worden besproken. Ontwikkelingsmogelijkheden en groeiplannen kunnen worden vastgesteld.
 4. Carrièregesprek: Het functioneringsgesprek biedt vaak de ruimte voor het bespreken van carrièredoelen en groeipaden. Dit kan variëren van het verkennen van nieuwe verantwoordelijkheden tot het identificeren van training en opleidingsbehoeften.
 5. Actiepunten en Opvolging: Het gesprek wordt afgesloten met het identificeren van specifieke actiepunten en opvolgingsstappen. Deze omvatten vaak het vaststellen van nieuwe doelen, het plannen van ontwikkelingsactiviteiten en het bepalen van een tijdlijn voor follow-up.
 6. Akkoord: Na het evaluatiegesprek wordt er een samenvatting gemaakt en de actiepunten uitgeschreven. Deel deze altijd en zorg dat er akkoord op wordt gegeven vanuit beide partijen. Op deze manier kan het gebruikt worden voor toekomstige gesprekken.

In een professionele omgeving is het functioneringsgesprek een cruciaal instrument voor prestatiebeheer en werknemersontwikkeling. Het biedt een gestructureerde gelegenheid voor communicatie tussen werkgever en werknemer, bevordert transparantie, motiveert het personeel en draagt bij aan het verwezenlijken van individuele en organisatorische doelen. Door het

periodiek voeren van deze gesprekken investeert een organisatie in haar menselijk kapitaal en legt ze de basis voor een gezonde en groeiende werkrelatie.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager