Woordenboek

Wat is en doet een HR-manager?

Een HR-manager, afgeleid van "Human Resources Manager," is een sleutelfiguur die fungeert als de schakel tussen het personeel en het management binnen een organisatie of bedrijf. De HR-manager speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een effectief personeelsbeleid, wat inhoudt dat de juiste individuen op de juiste posities worden geplaatst. Deze functionaris wordt ook wel een personeelsfunctionaris genoemd.

Takenpakket van een HR-manager

De verantwoordelijkheid van een HR-manager omvat diverse taken gericht op het beheer van human resources binnen de organisatie. Dit omvat onder andere:

 1. Strategisch Partner en Change Agent: Volgens het Dave Ulrich model voor HR-rollen fungeert de HR-manager als verdediger van medewerkers, administratief expert, strategisch partner en change agent. Dit houdt in dat de HR-manager betrokken is bij het vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar uitvoerbare plannen met betrekking tot personeel, en tevens veranderingen binnen het bedrijf begeleidt.
 2. Personeelsadministratie: De HR-manager is verantwoordelijk voor het regelen en controleren van de personeelsadministratie, waaronder het tijdig uitbetalen van salarissen en het bijhouden van ziekteverzuim.
 3. Werving en Selectie: De HR-manager is betrokken bij het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor verschillende functies binnen de organisatie.
 4. Interne Communicatie: De HR-manager voert interne communicatie met zowel het personeel als leidinggevenden, waarbij open communicatie en het behandelen van vragen, problemen, of opmerkingen van medewerkers een belangrijk aspect vormt.
 5. Onderhouden van Relaties: Het onderhouden van relaties met vakbonden en het organiseren van sociale verkiezingen behoort tot de taken van de HR-manager.

Waarom is het inschakelen van een HR-manager belangrijk?

Het inschakelen van een HR-manager is van vitaal belang voor vrijwel elke onderneming of organisatie. De HR-manager speelt een cruciale rol bij het handhaven van soepele arbeidsrelaties, het begeleiden van nieuwe werknemers, fungeren als vertrouwenspersoon en bijdragen aan groei door talent aan te trekken en te behouden. Bovendien levert een HR-manager waardevolle input voor strategische beslissingen, zoals het meten van productiviteit en het voorspellen van werknemersverloop.

Het vermogen van een HR-manager om een gezonde werkomgeving te creëren en te behouden, waar werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen, is van onschatbare waarde. Door te fungeren als een brug tussen het personeel en het management draagt de HR-manager bij aan de ontwikkeling van een positieve bedrijfscultuur.

Voor wie?

Vaak hebben grote en middelgrote bedrijven baat bij het aanstellen van een HR-manager. Terwijl kleine bedrijven mogelijk nog zelf personeelszaken kunnen regelen, wordt het met de groei van de onderneming vaak noodzakelijk om een toegewijde HR-professional in te schakelen.

De complexiteit van personeelszaken, zoals werving en selectie, arbeidsrelaties, en het beheren van personeelsadministratie, neemt toe naarmate een bedrijf groeit. Een ervaren HR-manager kan deze uitdagingen aanpakken en bijdragen aan de algehele efficiëntie en effectiviteit van het personeelsbeheer.

Functieprofiel van een HR-manager

Vrijwel iedere HR-manager dient in het bezit te zijn van een bachelordiploma. Daarnaast vragen de meeste bedrijven en organisaties enkele jaren ervaring in personeelszaken. Vaak is het zo dat managers gepromoveerd worden vanuit de reguliere HR-afdeling en ongebruikelijk dat iemand direct na het afstuderen HR manager wordt. Om goed als HR-manager te functioneren is nu eenmaal ervaring vereist.

Het vermogen om zowel op strategisch als operationeel niveau te denken en handelen, maakt deel uit van het profiel van een effectieve HR-manager. Het kunnen analyseren van gegevens, anticiperen op veranderingen in de arbeidsmarkt en het aansturen van personeelsontwikkelingsprogramma's zijn cruciale aspecten van het werk van een HR-manager.

Uitbreiding van het takenpakket van een HR-manager:

Naast de eerder genoemde taken, omvat de functieomschrijving van een HR-manager vaak nog een scala aan andere verantwoordelijkheden. Deze omvatten:

 1. Personeelsontwikkeling: Het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers door middel van training en opleiding. Dit draagt bij aan de verbetering van vaardigheden en het versterken van het personeelsbestand.
 2. Arbeidsvoorwaarden en -voordelen: Het beheren en aanpassen van arbeidsvoorwaarden en -voordelen om de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers te vergroten.
 3. Diversiteit en Inclusie: Het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie om een representatieve en inclusieve werkomgeving te creëren.
 4. Conflictbeheer: Het omgaan met conflicten op de werkvloer en het bevorderen van een positieve werkcultuur.
 5. Gezondheid en Welzijn: Het implementeren van programma's gericht op gezondheid en welzijn van werknemers, wat de productiviteit en tevredenheid kan bevorderen.
 6. Juridische Compliance: Zorgen dat alle personeelsgerelateerde processen voldoen aan wet- en regelgeving om juridische problemen te voorkomen
 7. Technologische Integratie: Het implementeren van HR-software en technologische oplossingen om processen te stroomlijnen en efficiëntie te verhogen.

Waarom zijn deze uitbreidingen belangrijk?

De toevoeging van deze taken aan het repertoire van een HR-manager is van cruciaal belang in een snel evoluerende zakelijke omgeving. Personeelsontwikkeling draagt bij aan een adaptief personeelsbestand, terwijl het beheer van arbeidsvoorwaarden en -voordelen een directe invloed heeft op de werknemerstevredenheid.

Diversiteit en inclusie bevorderen niet alleen een ethisch verantwoorde werkomgeving, maar verrijken ook de organisatie met verschillende perspectieven. Effectief conflictbeheer voorkomt verstoringen op de werkvloer en bevordert een positieve bedrijfscultuur.

Gezondheids- en welzijnsprogramma's dragen bij aan het welzijn van werknemers, wat op zijn beurt de productiviteit en betrokkenheid verbetert. Juridische compliance is van essentieel belang om risico's te minimaliseren en de organisatie te beschermen tegen mogelijke geschillen.

Technologische integratie (bijvoorbeeld een ATS) biedt HR-managers de tools om processen te optimaliseren, gegevens te analyseren en snel te reageren op veranderende behoeften binnen de organisatie. Kortom, deze uitbreidingen zijn niet alleen reactief maar ook proactief, waardoor een HR-manager een nog waardevollere rol speelt in het succes van de organisatie.

Toekomst van HR-management

De toekomst van HR-management belooft verdere evolutie, gedreven door technologische vooruitgang, veranderende arbeidsmarkttrends en de behoefte aan meer agile organisaties. HR-managers zullen steeds meer gebruikmaken van geavanceerde data-analyse om inzichten te verkrijgen in personeelstrends en om strategische beslissingen te ondersteunen.

De opkomst van op kunstmatige intelligentie gebaseerde tools zal de routinematige taken van HR-managers automatiseren, waardoor er meer ruimte ontstaat voor strategische denkwijzen en persoonlijke interacties met werknemers. Het vermogen om snel en flexibel te reageren op veranderingen in de zakelijke omgeving zal een cruciale eigenschap worden voor HR-managers.

Daarnaast zal de focus op employee experience toenemen, waarbij HR-managers streven naar het creëren van een werkomgeving die niet alleen gericht is op productiviteit, maar ook op het welzijn en de ontwikkeling van individuen. Het aanpassen van HR-praktijken aan de verwachtingen van nieuwe generaties werknemers, zoals millennials en Generation Z, zal ook een essentieel aspect zijn van toekomstig HR-management.

In conclusie vormt een HR-manager een onmisbare schakel in moderne organisaties, waarbij de verantwoordelijkheden verder gaan dan traditionele personeelszaken. Het takenpakket van een HR-manager is geëvolueerd naar een meer holistische benadering, waarbij niet alleen operationele aspecten zoals werving en administratie worden beheerd, maar ook strategisch denken, technologische integratie en een focus op het welzijn van werknemers essentieel zijn.

Als brug tussen het personeel en het management draagt een competente HR-manager bij aan een gezonde bedrijfscultuur, verbeterde productiviteit en het aantrekken en behouden van talent. Met de voortdurende veranderingen in de zakelijke omgeving en de opkomst van nieuwe technologieën, zal de rol van de HR-manager blijven evolueren, waarbij flexibiliteit en proactief denken cruciale eigenschappen zullen zijn voor succes in de toekomst van HR-management.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager