Woordenboek

Functieomschrijving: Wat is het en hoe maak je het?

Een functieomschrijving, ook wel bekend als functiebeschrijving, is een gedetailleerde schriftelijke uiteenzetting van de taken, verantwoordelijkheden, vereisten en verwachtingen die gepaard gaan met een specifieke functie binnen een organisatie. Deze beschrijvingen vormen een essentieel onderdeel van het human resources-management en spelen een cruciale rol bij het wervings- en selectieproces, de prestatiebeoordeling en de ontwikkeling van medewerkers.

Opbouw

Een functieomschrijving is een gestructureerd document dat de essentiële elementen van een bepaalde positie in een organisatie definieert. Het vormt de basis voor het begrijpen van de rol van een medewerker binnen de bredere context van het bedrijf en biedt een raamwerk voor het beoordelen van prestaties en het vaststellen van doelen.

Belangrijke Kenmerken

 1. Taken en vantwoordelijkheden: De kern van een functieomschrijving omvat de specifieke taken en verantwoordelijkheden die aan de functie zijn gekoppeld. Dit omvat dagelijkse taken, projecten, en eventuele leidinggevende verantwoordelijkheden. Het geeft een gedetailleerd beeld van wat er van de medewerker wordt verwacht.
 2. Kwalificaties en competenties: De benodigde kwalificaties en competenties voor de functie worden helder uiteengezet. Dit omvat educatieve achtergrond, ervaringsniveau, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om de rol succesvol te vervullen.
 3. Rapportagestructuur: De plaats van de functie binnen de organisatorische hiërarchie wordt beschreven, inclusief de rapportagelijnen en met wie de medewerker zal samenwerken. Dit biedt inzicht in hoe de functie bijdraagt aan het bredere organisatiesysteem.
 4. Doelstellingen en Prestatiecriteria: Een goede functieomschrijving bevat meetbare doelstellingen en prestatiecriteria. Dit stelt zowel de medewerker als de werkgever in staat om prestaties objectief te beoordelen en te meten.
 5. Arbeidsvoorwaarden: Elementen zoals salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en eventuele specifieke regelingen die verband houden met de functie worden vaak in de functieomschrijving vermeld.

Wervingsproces

Functieomschrijvingen zijn van onschatbare waarde tijdens het wervingsproces. Ze dienen als basis voor het opstellen van vacatures en stellen potentiële kandidaten in staat om een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van de organisatie. Door het gebruik van specifieke zoekwoorden in de functieomschrijving kan de juiste doelgroep effectiever worden bereikt.

Ontwikkeling en training

Naast werving en selectie spelen functieomschrijvingen een rol bij de ontwikkeling van medewerkers. Ze bieden een leidraad voor het identificeren van trainingsbehoeften en het vaststellen van loopbaanontwikkelingsplannen. Werknemers kunnen hun eigen prestaties in relatie tot de verwachtingen van de functie evalueren en zich richten op gebieden voor groei.

PrestatiebeoordelingTijdens prestatiebeoordelingen dienen functieomschrijvingen als een objectieve maatstaf. Ze stellen leidinggevenden in staat om de prestaties van medewerkers te beoordelen op basis van vooraf bepaalde doelen en criteria. Dit draagt bij aan eerlijke beoordelingen en helpt bij het vaststellen van beloningen en promoties.

Wijzigingen en EvolutieEen functieomschrijving is geen statisch document; het evolueert met de organisatie en de behoeften van de medewerker. Bij structurele veranderingen binnen het bedrijf of wijzigingen in de verantwoordelijkheden van een functie, moet de functieomschrijving worden herzien en bijgewerkt.

Voorbeeld functieomschrijving

Hierbij een kort voorbeeld van hoe een functieomschrijving er uit ziet:

Functietitel: Marketingcoördinator

Taken en Verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën om de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten.
 • Beheren van online en offline marketingcampagnes, inclusief sociale media, e-mailmarketing en evenementen.
 • Analyseren van markttrends en concurrentie om aanbevelingen te doen voor verbeteringen.
 • Creëren van boeiende inhoud voor verschillende platforms om de merkpositionering te versterken.
 • Samenwerken met externe leveranciers en interne teams om marketinginitiatieven te coördineren.

Kwalificaties en Competenties:

 • Bacheloropleiding in Marketing, Communicatie of een gerelateerd vakgebied.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare marketingrol.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en creatief denkvermogen.
 • Grondige kennis van digitale marketingtools en analysetechnieken.
 • Teamspeler met het vermogen om zelfstandig projecten te beheren.

Rapportagestructuur:De Marketingcoördinator rapporteert aan de Marketingmanager en werkt nauw samen met het verkoop- en ontwikkelingsteam.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Marktconform salaris met bonusstructuur op basis van prestaties.
 • Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Bedrijfslaptop en mobiele telefoon.

Dit is een beknopt voorbeeld en functieomschrijvingen kunnen uiteraard veel uitgebreider zijn, afhankelijk van de complexiteit van de rol en de behoeften van de organisatie.

Een gedegen functieomschrijving is een essentieel instrument voor effectief personeelsbeheer. Het vormt de basis voor diverse HR-processen, waaronder werving, prestatiebeoordeling en ontwikkeling. Door duidelijkheid te verschaffen over verwachtingen en verantwoordelijkheden, bevordert een functieomschrijving een gezonde werkomgeving en draagt het bij aan het succes van zowel de medewerker als de organisatie. Het is een dynamisch instrument dat de evolutie van het personeelsbestand weerspiegelt en bijdraagt aan de wendbaarheid van een organisatie in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager