Woordenboek

Flexi-job

In deze blog zullen we de definitie van flexi-jobs verkennen, de voorwaarden voor zowel werkgevers als werknemers bespreken, en de voordelen en regelgeving rondom deze contractvorm onder de loep nemen. Of je nu een werkgever bent die overweegt flexi-jobbers in te zetten of een werknemer die extra inkomsten wil genereren, alle aspecten gaan we langs.

Inhoudsopgave

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job is een specifieke contractvorm die in België wordt toegepast, ontworpen voor mensen die naast hun hoofdberoep willen bijverdienen. Deze vorm van tewerkstelling is vooral populair in sectoren zoals horeca en kleinhandel. Het unieke aan een flexi-job is dat zowel de werknemer als de werkgever van voordelen genieten.

Flexi-jobs zijn onderhevig aan specifieke regels en voorwaarden om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze worden gebruikt zoals bedoeld, namelijk als aanvulling op een bestaande tewerkstelling.

Het aannemen van flexi-jobbers

Niet elke baan kan zomaar worden omgezet in een flexi-job, en ook niet iedereen kan zomaar worden aangenomen voor een flexi-job. Deze vorm van tewerkstelling is specifiek bedoeld voor:

 • Gepensioneerden
  De Belgische overheid vereist dat je twee kwartalen geleden met pensioen bent gegaan om in aanmerking te komen als flexi-jobber. Als je bijvoorbeeld in januari 2025 als flexi-jobber wilt starten, moet je vanaf juli, augustus of september 2024 met pensioen zijn.
 • Werknemers die al minstens 4/5 werken voor een andere werkgever
  De Belgische overheid vereist dat je drie kwartalen geleden minstens 4/5 van een voltijdse baan hebt gewerkt bij een andere werkgever. Als je bijvoorbeeld in januari 2025 als flexi-jobber wilt starten, moet je in april, mei en juni 4/5 van een voltijdse baan hebben gewerkt. De RSZ controleert of aan deze voorwaarde is voldaan op het moment van de Dimona-aangifte.

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden vanuit de werkgever, zoals het verbod om:

 • iemand aan te nemen als flexi-jobber tijdens de opzegtermijn van hun huidige baan,
 • iemand aan te nemen die al 4/5 werkt voor een bedrijf dat gelieerd is aan het bedrijf dat het flexi-contract aanbiedt,
 • iemand aan te nemen voor een flexi-job terwijl ze al voor dezelfde werkgever werken in een andere arbeidsrelatie,
 • iemand aan te nemen als flexi-jobber wanneer ze hun arbeidsvolume hebben verminderd van 100% naar 80% in het kwartaal voorafgaand aan de flexi-job. Dit verbod geldt voor een periode van twee kwartalen.

Voordelen voor flexi-jobbers

Zoals gezegd biedt een flexi-job voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Een van de belangrijkste redenen om een flexi-job aan te nemen, is natuurlijk het extra inkomen dat het oplevert. Het stelt mensen in staat om extra te verdienen bovenop hun hoofdberoep, wat kan helpen bij het bereiken van spaardoelen of financiering van studies.

Daarnaast zijn er fiscale voordelen; flexi-jobbers betalen (bijna) geen belastingen en sociale bijdragen, maar genieten wel van sociale rechten zoals werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en vakantiegeld. Deze voordelen gelden echter alleen voor inkomsten tot 12.000€ per jaar via flexi-jobs. Verdien je meer, dan zijn er andere regels van toepassing.

Een flexi-job biedt ook waardevolle werkervaring en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, vooral als de flexi-job in een andere sector is dan het hoofdberoep van de werknemer. Het kan ook kansen bieden om nieuwe mensen te ontmoeten en professionele netwerken uit te breiden.

Voordelen voor werkgevers

Voor werkgevers is het hebben van extra personeel beschikbaar bij (on)verwachte drukte altijd handig. Met flexi-jobbers is dit mogelijk zonder extra kosten. Werkgevers kunnen flexi-werknemers inzetten tijdens piekmomenten of wanneer er extra personeel nodig is, zonder zich te binden aan langdurige contracten.

Bovendien hoeven werkgevers voor flexi-werknemers geen sociale bijdragen te betalen, wat resulteert in besparingen op personeelskosten. Omdat flexi-contracten sociale voordelen omvatten, wordt ook het administratieve werk verminderd.

Loon van een flexi-jobber

Vanaf 1 januari 2024 hebben flexi-jobbers recht op minstens het sectorale baremaloon voor hun functie. Specifiek voor de horecasector geldt een vastgesteld flexiloon; vanaf 1 mei 2024 is dit minstens 12,29 euro inclusief vakantiegeld. Als er in jouw sector geen baremaloon is voor de functie, wordt het minimale basisuurloon bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).

Het flexiloon, inclusief vergoedingen, premies en voordelen, mag vanaf 1 januari 2024 niet hoger zijn dan 150% van het minimale basisloon, tenzij een sector-cao een ander maximum vaststelt. Dit loonplafond moet bij elke uitbetaling worden gerespecteerd. Als het uurloon hoger is dan het sectorale barema, bestaat het risico dat dit plafond wordt overschreden.

Het niet naleven van dit plafond betekent dat de wettelijke voorwaarden voor flexi-werk niet worden nageleefd. In dat geval moeten de normale sociale zekerheidsbijdragen worden betaald, verhoogd met 125% (dus tot 225%).

Voor werknemers is het flexiloon een netto-vergoeding die vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen. Let op: vanaf 1 januari 2024 geldt de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit flexi-jobs alleen voor de eerste 12.000 euro per jaar voor flexi-jobbers die nog niet met pensioen zijn.

Flexi-werkerscontract

Voor de aanwerving van een flexi-jobwerknemer moet je eerst een raamovereenkomst afsluiten.

Hoewel dit geen arbeidsovereenkomst op zich is, vormt het wel de basis voor de flexi-jobarbeidsovereenkomsten. De raamovereenkomst omvat:

 • De identiteitsgegevens van beide partijen
 • Een korte beschrijving van de functie
 • Het flexi-loon
 • De procedure voor het voorstellen van de uiteindelijke arbeidsovereenkomst aan de werknemer en de termijnen hiervoor
 • De voorwaarden waaraan de flexi-jobwerknemer moet voldoen om een flexi-job te mogen uitoefenen

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet verplicht bij flexi-jobs. Je kunt werken met mondelinge dagcontracten. Als je echter voor een langere periode wilt samenwerken, kun je een schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur afsluiten. Zorg er wel voor dat deze de kwartaalgrens niet overschrijdt om controle op de tewerkstellingsvoorwaarde mogelijk te maken.

Voor elke flexi-jobwerknemer moet je een aparte Dimona-aangifte doen voordat de werknemer begint te werken. De manier waarop je dit doet, hangt af van het type contract. Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 1 dag, doe je je aangifte per kwartaal en vul je deze aan met aanwezigheidsregistratie. Dit kan bijvoorbeeld met een elektronisch tijdsopvolgingssysteem zoals de prikklok van Workodo. Bij één of meerdere dagcontracten doe je gewoon een Dimona-aangifte per gewerkte dag.

Een tijdige en correcte Dimona FLX met respons OK is cruciaal om iemand als flexi-jobber te laten werken.

Inplannen van flexi-werkers

Vanaf 10 november 2022 ben je verplicht om de werkroosters van flexi-jobbers met variabele werkroosters op voorhand bekend te maken. Dit dient minstens zeven werkdagen van tevoren te gebeuren, tenzij een cao in jouw sector een kortere termijn toestaat.

Met Workodo is het mogelijk om tijdig een personeelsrooster te maken en te delen. Je publiceert het rooster eenvoudig per e-mail of in de mobiele app. Ook kunnen flexi-werkers hun beschikbaarheid doorgeven en hun tijd eenvoudig en snel registreren. Zo weet jij precies welke medewerkers jij kan inzetten en hebt ingezet als extra krachten.

Veelgestelde vragen

Wie komt in aanmerking om als flexi-jobber te werken?
Om als flexi-jobber te werken, moeten werknemers ofwel gepensioneerd zijn ofwel al minstens 4/5 van een voltijdse baan elders hebben. Specifieke criteria, zoals kwartaalvereisten, zijn van toepassing op beide groepen.

Wat zijn de voordelen voor zowel flexi-jobbers als werkgevers?
Flexi-jobbers genieten van extra inkomsten bovenop hun hoofdberoep, met fiscale voordelen en het behoud van sociale rechten. Voor werkgevers bieden flexi-jobbers een flexibele personeelsoplossing zonder extra kosten en verminderde administratieve lasten.

Hoe worden flexi-jobcontracten gereguleerd en wat zijn de consequenties van niet-naleving?
Flexi-jobcontracten moeten voldoen aan specifieke regelgeving, inclusief het respecteren van loonplafonds en het doen van tijdige Dimona-aangiften. Niet-naleving kan leiden tot het moeten betalen van normale sociale zekerheidsbijdragen, verhoogd met een boete.

Flexi-jobbers - Frequently Asked Questions(FAQ)
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager