Woordenboek

Wat is ENPS en hoe meet je het?

ENPS, oftewel de Employee Net Promoter Score, is een meetinstrument dat inzicht biedt in de mate waarin werknemers bereid zijn hun organisatie aan te bevelen als werkplek. Net zoals de Net Promoter Score (NPS) voor klanttevredenheid wordt gebruikt, richt ENPS zich specifiek op de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. Deze meetmethode is ontworpen om organisaties te helpen de algemene werknemerservaring te begrijpen en gerichte stappen te zetten om deze te verbeteren.

Vraagstelling

De kern van ENPS ligt in het stellen van één cruciale vraag aan werknemers: "Hoe waarschijnlijk is het dat je deze organisatie als werkplek zou aanbevelen aan vrienden of collega's?" De respons op deze vraag wordt vastgelegd op een schaal van 0 tot 10, waarbij medewerkers worden ingedeeld in drie categorieën: Promotors (9-10), Passief tevredenen (7-8) en Detractors (0-6).

  1. Promotors (9-10): Dit zijn medewerkers die zeer tevreden zijn en hun organisatie enthousiast zouden aanbevelen. Ze voelen zich betrokken, zijn loyaal en dragen vaak positief bij aan het imago van de organisatie.
  2. Passief tevredenen (7-8): Hoewel deze groep redelijk tevreden is, zijn ze niet zo enthousiast als de Promotors. Ze zouden de organisatie aanbevelen, maar misschien niet met dezelfde overtuiging. Er bestaat een kans dat ze naar alternatieven zouden kijken als die zich voordoen.
  3. Detractors (0-6): Dit zijn medewerkers die ontevreden zijn en de organisatie niet snel zouden aanbevelen. Detractors kunnen negatieve invloed hebben op het imago van de organisatie en lopen mogelijk het risico om de organisatie te verlaten.

Berekenen ENPS

Om de ENPS te berekenen, wordt het percentage Detractors afgetrokken van het percentage Promotors. Het resultaat geeft een score die kan variëren van -100 tot +100. Een positieve score duidt op een overwegend positieve bereidheid van werknemers om de organisatie aan te bevelen, terwijl een negatieve score wijst op een potentieel zorgwekkende situatie waarin er meer ontevreden dan tevreden werknemers zijn.

ENPS gaat verder dan traditionele methoden voor het meten van werknemerstevredenheid omdat het zich richt op de emotionele betrokkenheid van medewerkers en hun bereidheid om de organisatie actief te promoten. Het legt de nadruk op het idee dat tevredenheid niet voldoende is; organisaties streven naar betrokkenheid op een niveau waarbij werknemers echte voorstanders van het bedrijf worden.

Een hoog ENPS kan verschillende voordelen opleveren voor een organisatie. Het kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur, wat op zijn beurt de productiviteit en het welzijn van medewerkers kan verbeteren. Daarnaast kan een sterke ENPS de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever vergroten, waardoor het gemakkelijker wordt talent aan te trekken en te behouden.

Nadeel ENPS

Hoewel de Employee Net Promoter Score (ENPS) een waardevol instrument is voor het meten van de betrokkenheid van werknemers, zit er een nadeel aan de bepaling van de tevredenheid. Nederland heeft een specifieke bedrijfscultuur en werkethiek. De ENPS-methodologie is ontwikkeld met name in een Amerikaanse context en kan mogelijk minder nauwkeurig de Nederlandse culturele nuances en verwachtingen weerspiegelen. Nederlandse werknemers kunnen bijvoorbeeld terughoudender zijn in het uiten van extremen zoals hoge lof of ernstige ontevredenheid, wat de nauwkeurigheid van de scores zou kunnen beïnvloeden.

Om de ENPS effectief te gebruiken, is het essentieel dat organisaties niet alleen naar de algemene score kijken, maar ook dieper graven in de factoren die de score beïnvloeden. Regelmatige enquêtes, open feedbacksessies en diepgaande analyses van de resultaten kunnen organisaties helpen de specifieke gebieden te identificeren waar verbetering nodig is. Dit kan variëren van communicatie en leiderschap tot loopbaanontwikkeling en arbeidsomstandigheden.

Hulpmiddelen

Het meten van de Employee Net Promoter Score (ENPS) kan worden vergemakkelijkt door het gebruik van specifieke programma's en tools die zijn ontworpen voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van werknemersfeedback. Hier zijn drie programma's die organisaties kunnen helpen bij het bepalen van hun ENPS:

  • Surveymonkey
  • Growpromoter
  • Typeform.

Kortom is ENPS een krachtig instrument dat organisaties de mogelijkheid biedt om de stemming van hun personeel te peilen en gericht actie te ondernemen om de werknemerservaring te verbeteren. Het is een weergave van de mate waarin werknemers zich verbonden voelen met hun organisatie en in hoeverre ze bereid zijn deze aan anderen aan te bevelen, wat op zijn beurt een indicator is van het algemene welzijn en de gezondheid van een organisatie.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager