11/4/2024

Ziek zijn op vakantie - Wat je moet weten

2 minuten
standbeeld met een mondkapje

De vakantieperiode staat voor de deur. Een tijd waar jij en je team van een welverdiende break genieten van de werkzaamheden. Helaas zit ook op vakantie een ongeval in een klein hoekje, en kan het zijn dat jij of je collega ziek wordt. Ben je verplicht dit te melden en wat doet dat met je vakantiedagen?

In deze blog zetten we het voor je uit een. Uit zowel een werkgevers perspectief als een werknemers.

Inhoudsopgave

Werkgeversperspectief: Wat te doen als een werknemer ziek wordt op vakantie

Als werkgever is het van essentieel belang om voorbereid te zijn op situaties waarin een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie. Om dit soepel te laten verlopen en eventuele problemen te voorkomen, is het raadzaam om een duidelijk verzuimprotocol op te stellen. Hier volgen enkele belangrijke regels die u in dat protocol kunt opnemen:

  • Directe melding en bereikbaarheid: Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie dient dit zo snel mogelijk aan de werkgever te melden, uiterlijk binnen 24 uur. Daarbij moet hij of zij een bereikbaar adres of telefoonnummer opgeven.
  • Bezoek aan een arts: De zieke werknemer dient op zijn vakantiebestemming een arts te raadplegen en bewijs van deze medische consultatie te bewaren.
  • Reizen bij medische belemmering: Indien de vakantieperiode afloopt maar de werknemer kan nog niet terugreizen vanwege medische redenen, dient hij of zij bewijs te kunnen overleggen dat reizen niet mogelijk is.
  • Second opinion: Indien er twijfel bestaat over de medische verklaring van een buitenlandse arts, kan de werkgever de werknemer verplichten om een second opinion aan te vragen bij een andere arts in het vakantieland.
  • Terugkeer en opvolging: Bij terugkomst dient de werknemer zo snel mogelijk contact op te nemen met de werkgever, zodat deze een afspraak kan maken met de bedrijfsarts.
  • Loondoorbetaling: Ook als de medewerker ziek wordt op vakantie, geldt loondoorbetaling. Lees hier meer over de regels omtrent loondoorbetaling tijdens ziekte.

Het is van cruciaal belang dat deze regels van tevoren aan alle werknemers worden gecommuniceerd en dat ze bekend zijn bij iedereen binnen het bedrijf.

Tips nodig om hoe om te gaan met ziekmeldingen vind je hier.

Werknemersperspectief: Wat te doen als je ziek wordt op vakantie

Werknemersperspectief: Wat te doen als je ziek wordt op vakantie

Het overkomt ons allemaal weleens: ziek worden tijdens de langverwachte vakantie. Hier zijn de stappen die je als werknemer moet nemen:

  • Onmiddellijke melding: Zodra je ziek wordt op vakantie, is het belangrijk om dit direct aan je werkgever te melden.
  • Bereikbaarheid: Ook al ben je ziek, zorg ervoor dat je bereikbaar blijft voor je werkgever en geef je vakantieadres door.
  • Vakantiedagen en ziektedagen: Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden ingehouden als je ziek bent. Controleer na je ziekte of je vakantiedagen omgezet zijn naar ziektedagen. Let op: Je werkgever mag geen wettelijke vakantiedagen inhouden als je ziek bent. Soms mag de werkgever wel bovenwettelijke dagen inhouden, raadpleeg hiervoor je cao.
  • Ziek tijdens ander verlof: Ziek worden tijdens bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof? Informeer dan naar de specifieke regelingen die gelden in jouw situatie.

Verjaring en verval van vakantiedagen

Verjaring en verval van vakantiedagen: Belangrijke aandachtspunten

Naast de procedures bij ziekte tijdens vakantie, is het ook essentieel om te begrijpen hoe vakantiedagen verjaren en vervallen. Hier volgt wat je moet weten:

Bovenwettelijke vakantiedagen: Deze dagen verjaren na een periode van 5 jaar. Het is dus verstandig om deze dagen binnen die termijn op te nemen om te voorkomen dat ze verloren gaan.

Wettelijke vakantiedagen: In tegenstelling tot bovenwettelijke vakantiedagen moeten wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het opbouwjaar worden opgenomen. Als een werknemer deze dagen niet binnen deze termijn opneemt, vervallen ze.

Uitzondering voor zieke werknemers: Als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is om binnen de gestelde termijn de wettelijke vakantiedagen op te nemen vanwege ziekte, geldt de verjaringstermijn van 5 jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer te ziek is om te reizen of als hij of zij een intensieve medische behandeling ondergaat. In dergelijke situaties geldt de termijn van 5 jaar in plaats van de standaard zes maanden.

Onbezorgd op vakantie

Het is belangrijk om deze regels te begrijpen en ze toe te passen, vooral in het geval van ziekte tijdens vakantie, om ervoor te zorgen dat zowel werkgevers als werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen met betrekking tot vakantiedagen.

Met deze kennis kunnen werkgevers en werknemers samenwerken om ervoor te zorgen dat de vakantieplanning soepel verloopt en dat vakantiedagen op een eerlijke en effectieve manier worden gebruikt.

Ziek op vakantie - Frequently Asked Questions(FAQ)

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager