29/3/2024

Werkgevers bieden meer flexibiliteit in feestdagen; inclusiviteit groeit

2 minuten
Een diverse groep mensen geeft elkaar een high five.

De tijd dat iedereen standaard vrij was op nationale feestdagen verschuift langzaam. Werkgevers en overheidsinstanties bieden steeds vaker de flexibiliteit om een andere feestdag te kiezen. Zo kan bijvoorbeeld Goede Vrijdag worden ingeruild voor Keti Koti of het Suikerfeest.

Momenteel is in 51 van de 703 cao's opgenomen dat een nationale feestdag kan worden geruild voor een andere feestdag. Grote organisaties zoals NS en Ikea doen hieraan mee, en ook bij TimeChimp en Workodo hebben we dit jaar deze mogelijkheid geïmplementeerd.

Deze verschuiving komt voort uit een groeiend bewustzijn van werkgevers over het belang van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Bedrijven beseffen dat het aanpassen van vrije dagen niet alleen bijdraagt aan een positieve werkcultuur, maar ook aan het verminderen van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen voor alle werknemers.

In Nederland zijn de wettelijke feestdagen onder meer:

  • Nieuwjaarsdag,
  • Goede Vrijdag,
  • Pasen,
  • Koningsdag,
  • Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar),
  • Hemelvaartsdag,
  • Pinksteren, en
  • Kerstmis.

Niet voor alle werknemers geldt echter dat ze op deze dagen vrij zijn. Zo gaan bijvoorbeeld in de horeca en zorg de werkzaamheden gewoon door. Klik hier voor tips om personeelstekort tijdens de feestdagen te voorkomen.

Bij Workodo en TimeChimp hebben we dit jaar besloten deze flexibiliteit ook te implementeren voor onze medewerkers. “Bij TimeChimp en Workodo vinden we het onrechtvaardig dat medewerkers die geen Pasen vieren, toch een verplichte vrije dag hebben en vervolgens verlofuren moeten opnemen voor het Suikerfeest. Om gelijke behandeling voor iedereen te waarborgen binnen ons bedrijf, beschouwen we deze kleine aanpassing als een oplossing die voor iedereen werkt,” aldus Operations Manager Fabienne Veenman.

Hoewel deze ontwikkeling nog niet overal gemeengoed is, zijn er al diverse sectoren waarin het ruilen van traditionele feestdagen steeds gebruikelijker wordt. Deze veranderingen markeren een belangrijke stap richting een meer inclusieve en respectvolle arbeidscultuur, waarin de diversiteit van werknemers wordt erkend en gewaardeerd.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager