Workodo
>
Woordenboek
>
Salarisadministratie
Woordenboek

Wat is salarisadministratie?

Salarisadministratie, ook wel bekend als loonadministratie, is een cruciaal onderdeel van elk bedrijf. Het zorgt ervoor dat werknemers op tijd en correct worden betaald, wat bijdraagt aan hun tevredenheid en motivatie. In deze blog bespreken we wat salarisadministratie precies inhoudt, waarom het belangrijk is en welke best practices je kunt volgen om het efficiënt te beheren.


Inhoudsopgave

Wat is salarisadministratie?

Salarisadministratie verwijst naar het proces van het beheren van de lonen en salarissen van werknemers binnen een organisatie. Dit omvat het berekenen van de lonen, het inhouden van belastingen en sociale premies, het verstrekken van loonstroken en het zorgen voor tijdige betalingen. Hieronder vallen ook zaken zoals bonussen, overuren, vakantiegeld en andere vormen van beloning.

Wat valt er onder salarisadministratie?

 1. Loonberekening: Het berekenen van het bruto- en nettoloon, inclusief overuren en bonussen.
 2. Inhoudingen: Het afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies.
 3. Loonstroken: Het opstellen en verstrekken van loonstroken aan werknemers.
 4. Betalingen: Het zorgen voor tijdige en accurate betalingen aan werknemers.
 5. Jaaropgaven: Het verstrekken van jaarlijkse loonoverzichten voor belastingaangifte.

Waarom is salarisadministratie belangrijk?

Een goede salarisadministratie is essentieel om verschillende redenen. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om correct salaris uit te betalen en de juiste belastingen en premies af te dragen. Fouten kunnen leiden tot boetes en juridische problemen.

Een nauwkeurige en tijdige salarisadministratie draagt bij aan de tevredenheid en motivatie van werknemers. Niets is zo demotiverend voor werknemers als fouten in hun loonstroken of vertraagde betalingen.

Ook helpt een efficiënte salarisadministratie bij het beheren van de cashflow en het budgetteren van personeelskosten, wat cruciaal is voor de financiële gezondheid van het bedrijf.

Salarisadministratie uitbesteden

Het uitbesteden van loonadministratie kan aanzienlijke voordelen bieden, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen die misschien niet de middelen of expertise hebben om dit intern te beheren. Zo kan het beheren van salarisadministratie tijdrovend zijn. Door deze taak uit te besteden, kunnen bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten.

Ook hebben externe salarisadministratiebureaus vaak gespecialiseerde kennis en tools om nauwkeurigheid te waarborgen en te voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Dit vermindert het risico op fouten en bijbehorende boetes.

Hoewel er kosten verbonden zijn aan het uitbesteden van salarisadministratie, kan het op de lange termijn kostenbesparend zijn. Dit komt doordat bedrijven geen interne salarisadministrateurs hoeven aan te nemen en te trainen of dure salarissoftware hoeft aan te schaffen. Salarisadministratiebureaus gebruiken vaak geavanceerde salarissoftware en technologieën die bedrijven zelf misschien niet kunnen aanschaffen of beheren. Dit leidt tot efficiëntere processen en betere gegevensbeveiliging.

Salarisadministratie zelf doen

Veel bedrijven ervoor kiezen om dit uit te besteden aan gespecialiseerde bureaus, is het zeker mogelijk om de loonadministratie zelf te doen. Dit vereist echter een goed begrip van de processen en de benodigde gegevens. In deze sectie bespreken we de stappen en de gegevens die nodig zijn om de loonadministratie zelf te beheren.

Je kunt de loonadministratie zelf doen, mits je beschikt over de juiste kennis en tools. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

 1. Kennis van wet- en regelgeving: Het is cruciaal om op de hoogte te zijn van de relevante belastingwetten, arbeidswetten en sociale verzekeringsregels. Deze regels veranderen regelmatig, dus voortdurende educatie is noodzakelijk.
 2. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid: Omdat loonadministratie fouten kan maken die juridische en financiële gevolgen hebben, is het belangrijk om uiterst nauwkeurig en zorgvuldig te werken.
 3. Software: Het gebruik van loonadministratiesoftware kan het proces aanzienlijk vereenvoudigen en fouten verminderen. Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar die speciaal zijn ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven.
 4. Tijdsinvestering: Loonadministratie vergt een aanzienlijke tijdsinvestering, vooral als je nog niet bekend bent met het proces. Plan voldoende tijd in voor het bijhouden van de administratie.

Gegevens die je nodig hebt voor loonadministratie

Om de loonadministratie correct uit te voeren, heb je een aantal specifieke gegevens en documenten nodig. Hier is een overzicht van de belangrijkste gegevens:

Persoonlijke gegevens van werknemers

 1. NAW-gegevens: Basisinformatie over elke werknemer.
 2. Burger Service Nummer (BSN): Dit is essentieel voor belasting- en sociale zekerheidstransacties.
 3. Geboortedatum: Dit is nodig voor het berekenen van bepaalde premies en belastingvoordelen.

Arbeidsovereenkomst

 1. Contractduur: Vast of tijdelijk, inclusief start- en einddatum.
 2. Functietitel en -beschrijving: Dit kan invloed hebben op de salarisschaal en eventuele bonussen.
 3. Arbeidsuren: Het aantal gewerkte uren per week of maand, inclusief overuren.
 4. Salarisafspraken: Brutosalaris, netto salaris, en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bonussen of toeslagen.

Belasting- en Premiegegevens

 1. Loonheffingskorting: Geeft aan of de werknemer recht heeft op bepaalde belastingkortingen.
 2. Inhoudingen voor sociale premies: Premies voor bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw), Werkloosheidswet (WW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Looncomponenten

 1. Brutoloon: Het totale loon vóór aftrek van belastingen en premies.
 2. Netto loon: Het loon na aftrek van belastingen en premies.
 3. Vakantiegeld: Meestal 8% van het brutoloon, uitbetaald in mei of juni.
 4. Bonussen en Toeslagen: Extra betalingen zoals prestatiebonussen, overwerktoeslagen en ploegentoeslagen.

Verlof en Ziekte

 1. Verlofregistratie: Opgenomen vakantiedagen en overige verlofdagen.
 2. Ziekteverzuim: Dagen dat een werknemer ziek is geweest, inclusief eventuele doorbetalingen tijdens ziekte.

Best practices voor salarisadministratie

Enkele tips voor het doen van salarisadministratie:

 • Gebruik van Salarisadministratiesoftware
 • Investeren in goede salarisadministratiesoftware kan veel tijd en moeite besparen. Moderne software biedt functies zoals automatische loonberekeningen, belastinginhoudingen, het genereren van loonstroken en compliance rapporten.

 • Regelmatige audits
 • Het uitvoeren van regelmatige audits van de salarisadministratie helpt bij het identificeren en corrigeren van fouten voordat ze grote problemen worden. Audits kunnen intern worden uitgevoerd of door externe auditors.

 • Blijf Op de Hoogte van Veranderingen in de Wetgeving
 • Wet- en regelgeving met betrekking tot salarisadministratie veranderen regelmatig. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen om naleving te waarborgen.

 • Documentatie
 • Houd gedetailleerde en nauwkeurige documentatie bij van alle salarisadministratieprocessen. Dit omvat loonberekeningen, inhoudingen, betalingen en communicatie met werknemers. Goede documentatie helpt bij audits en bij het oplossen van geschillen.

  Conclusie

  Salarisadministratie, of loonadministratie, is een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Het gaat verder dan alleen het uitbetalen van lonen; het speelt een cruciale rol in het waarborgen van wettelijke naleving, werknemerstevredenheid en de financiële gezondheid van het bedrijf. Door nauwkeurigheid, transparantie, betrouwbaarheid en een goed begrip van de wet- en regelgeving te waarborgen, kan een bedrijf een efficiënte en effectieve salarisadministratie opzetten. Het gebruik van moderne software en regelmatige audits kan dit proces verder optimaliseren. Uiteindelijk draagt een goede salarisadministratie bij aan een positief werkklimaat en een succesvolle bedrijfsvoering.

  Veelgestelde vragen

  Wat is salarisadministratie?

  Salarisadministratie verwijst naar het proces van het beheren van de lonen en salarissen van werknemers binnen een organisatie. Dit omvat loonberekeningen, belastinginhoudingen, loonstroken, betalingen en jaaropgaven.

  Waarom is salarisadministratie belangrijk?

  Een goede salarisadministratie is essentieel voor wettelijke naleving, werknemerstevredenheid en de financiële gezondheid van een bedrijf. Fouten kunnen leiden tot boetes en juridische problemen.

  Wat valt er onder salarisadministratie?

  Onder salarisadministratie vallen loonberekening, inhoudingen voor belastingen en premies, verstrekken van loonstroken, tijdige betalingen en het verzorgen van jaaropgaven.

  Kan ik salarisadministratie zelf doen?

  Ja, je kunt salarisadministratie zelf doen mits je beschikt over de juiste kennis van wet- en regelgeving, nauwkeurigheid en de juiste tools zoals loonadministratiesoftware.

  Wat zijn de voordelen van het uitbesteden van salarisadministratie?

  Uitbesteden van salarisadministratie kan tijd besparen, nauwkeurigheid verhogen en ervoor zorgen dat je voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Externe bureaus hebben vaak gespecialiseerde kennis en tools.

  Welke gegevens heb ik nodig voor loonadministratie?

  Je hebt persoonlijke gegevens van werknemers nodig, gegevens uit de arbeidsovereenkomst, belasting- en premiegegevens, looncomponenten en informatie over verlof en ziekte.

  Wat zijn best practices voor salarisadministratie?

  Best practices omvatten het gebruik van salarisadministratiesoftware, regelmatige audits, up-to-date blijven met veranderingen in wetgeving en gedetailleerde documentatie bijhouden.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager