Workodo
>
Woordenboek
>
naw-gegevens
Woordenboek

NAW-gegevens, betekenis en gebruik

Inhoudsopgave

In dit artikel gaan we in op de betekenis van naw gegevens, geven we een voorbeeld en leggen wij uit hoe ze gebruikt en verwerkt moeten worden.

Naw gegevens betekenis

NAW-gegevens staat voor Naam (N), Adres (A) en Woonplaats (W). Dit zijn de essentiële gegevens die nodig zijn om een persoon te identificeren en te contacteren. Naast deze gegevens valt ook postcode onder adres en dus onder de NAW gegevens. Vaak worden ook emailadres en telefoonnummer hieronder geschaard, maar dit zijn contactgegevens.

Voorbeeld naw gegevens

Hier is een voorbeeld van NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats):

Waarvoor worden naw gegevens gebruikt?

De naw gegevens worden voor vele zaken gebruikt. Enkele toepassingen zijn:

Administratie

NAW-gegevens zijn onmisbaar in de bedrijfsadministratie. Ze worden gebruikt voor:

 • Klantbeheer: Registratie van klantgegevens voor communicatie en service.
 • Facturatie: Verwerking van betalingen en het verzenden van facturen naar de juiste adressen.
 • Personeelsadministratie: Bijhouden van medewerkersgegevens voor loonadministratie en interne communicatie.

Marketing

NAW-gegevens spelen een cruciale rol in marketingstrategieën:

 • Gerichte campagnes: Door NAW-gegevens te analyseren, kunnen bedrijven gepersonaliseerde marketingcampagnes opzetten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld deur-tot-deur reclame.
 • Klantrelatiebeheer (CRM): Het beheren van klantrelaties en het personaliseren van communicatie om klantloyaliteit te vergroten.
 • Direct mail: Het versturen van promotionele materialen rechtstreeks naar de klanten.

Juridisch

NAW-gegevens zijn vereist voor verschillende juridische processen:

 • Contracten: Opstellen en ondertekenen van contracten met correcte persoonsgegevens.
 • Juridische correspondentie: Verzenden van juridische documenten naar de juiste adressen.
 • Wettelijke verplichtingen: Naleving van regelgeving die het bijhouden van persoonsgegevens vereist.

Naw gegevens AVG

Het verzamelen, verwerken en opslaan van NAW-gegevens moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving is ontworpen om de privacy van individuen te beschermen en stelt strenge eisen aan hoe bedrijven met persoonsgegevens omgaan.

Toestemming

Bedrijven moeten expliciete toestemming verkrijgen van individuen voordat ze hun NAW-gegevens mogen verwerken. Dit houdt in dat de persoon duidelijk geïnformeerd moet worden over welke gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en hoe ze zullen worden gebruikt. Vaak wordt dit gedaan door een checkbox in een formulier.

Beveiliging

Het is van cruciaal belang dat bedrijven adequate beveiligingsmaatregelen treffen om NAW-gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Dit omvat het gebruik van encryptie, beveiligde databases en regelmatige beveiligingsaudits.

Transparantie

Bedrijven moeten transparant zijn over hun gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit houdt in dat ze duidelijk moeten communiceren over hoe, waarom en voor hoe lang de NAW-gegevens worden verwerkt. Vaak gebeurt dit via een privacyverklaring die beschikbaar is op de website van het bedrijf.

Conclusie

NAW-gegevens zijn van essentieel belang voor diverse bedrijfsprocessen, van administratie en marketing tot juridische zaken. Het is echter cruciaal dat bedrijven deze gegevens op een verantwoorde en wettelijk conforme manier verwerken en beschermen. Door te voldoen aan de AVG en goede beveiligingspraktijken te volgen, kunnen bedrijven niet alleen de privacy van hun klanten waarborgen, maar ook hun eigen efficiëntie en reputatie verbeteren.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn NAW-gegevens?
 • NAW-gegevens staan voor Naam, Adres en Woonplaats. Dit zijn de basisgegevens die nodig zijn om een persoon te identificeren en te contacteren.

 • Waarom zijn NAW-gegevens belangrijk?
 • NAW-gegevens zijn essentieel voor administratieve, marketing- en juridische doeleinden. Ze helpen bij klantbeheer, facturatie, het opzetten van gerichte marketingcampagnes en het naleven van wettelijke verplichtingen.

 • Hoe moeten bedrijven omgaan met NAW-gegevens?
 • Bedrijven moeten NAW-gegevens verzamelen, verwerken en opslaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat zij toestemming moeten krijgen van de betrokkenen, gegevens goed moeten beveiligen en transparant moeten zijn over het gebruik ervan.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager