Woordenboek

Min-max contract: Wat is het en hoe werkt het?

Een min-maxcontract, ook bekend als een minimum-maximumcontract, biedt werkgevers de mogelijkheid om een flexibele schil van medewerkers in te zetten naast de vaste contracten. Dit type contract is een vorm van parttime arbeidscontracten waarbij de uren flexibel worden ingezet, waardoor werkgevers kunnen anticiperen op tijdelijke schommelingen in de werkbelasting. Een min-maxcontract combineert flexibiliteit met garanties voor werknemers.

Inhoudsopgave

Kenmerken min-max contract

 1. Variabele werkuren: Een min-maxcontract voorziet in variabele werkuren. Werknemers hebben een gegarandeerd minimumaantal uren, ook wel garantie-uren genoemd, en een flexibel maximumaantal uren dat afhangt van de behoeften van de werkgever.
 2. Zekerheid van uren: Werknemers hebben de zekerheid van een minimumaantal uren per week of maand, zelfs in rustigere periodes. Deze garantie-uren bieden inkomensstabiliteit aan werknemers, zelfs als er minder werk beschikbaar is.
 3. Flexibiliteit voor werkgevers: Werkgevers hebben de flexibiliteit om de werkuren van werknemers aan te passen aan veranderende behoeften. Dit maakt het mogelijk om personeelsplanning te optimaliseren op basis van seizoensinvloeden, projectbehoeften of andere variabele factoren.
 4. Overeenstemming met wetgeving: Min-maxcontracten moeten voldoen aan arbeidswetgeving met betrekking tot minimumloon, rusttijden en andere arbeidsvoorwaarden. Het minimumaantal uren moet in lijn zijn met de geldende wetgeving.

Wat zijn oproepbare uren"

Bij een min-maxcontract moet de werkgever de garantie-uren betalen, maar de bovenminimale uren hoeven niet te worden betaald als er onvoldoende werk beschikbaar is. Tijdelijk extra werk vereist inzet van de min-maxkracht, waarbij de werknemer verplicht is te werken tot het maximumaantal uren is bereikt.

Voorbeeld van een min-max contract

Een werknemer in de detailhandel heeft bijvoorbeeld een min-maxcontract met een gegarandeerd minimum van 20 uur per week en een flexibel maximum van 30 uur per week. Tijdens drukke periodes kan de werkgever de werknemer vragen meer uren te werken, terwijl de werknemer in rustigere tijden verzekerd is van het minimumaantal uren.

Voordelen en nadelen min-max contract

Voordelen zijn:

 1. Flexibele personeelsinzet: Werkgevers kunnen met min-maxcontracten flexibel omgaan met hun personeelsbestand op basis van de vraag naar arbeid. Dit stelt hen in staat om te anticiperen op pieken en dalen, waardoor hoge loonkosten in rustigere periodes worden vermeden.
 2. Opvangen van ziekte of verlof: Bij uitval van een vaste kracht door ziekte of verlof kunnen werkgevers flexibel reageren door een min-maxkracht op te roepen.

Mogelijke nadelen van een min-max contract:

 1. Verplichting bovenminimale uren te betalen: Werkgevers zijn verplicht de uren boven het afgesproken minimum te betalen, zelfs als een oproep wordt ingetrokken buiten de wettelijke termijn. Deze verplichting geldt  in de eerste zes maanden van het contract.
 2. Minimaal 3 uur loon per werkperiode: Werknemers hebben recht op minimaal 3 uur loon per werkperiode, zelfs als ze minder dan 3 uur werken. Deze regel geldt alleen als het minimumaantal uren lager is dan 15 en de werktijden niet van tevoren zijn vastgesteld. Dit betekent dat iemand altijd drie werkuren uitbetaald krijgt, ook dus als er maar bijvoorbeeld 2 uur is gewerkt.

Wet arbeidsmarkt in balans

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor oproepkrachten in combinatie met min-maxcontracten. Belangrijke regels omvatten:

 • Werkgevers moeten oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren oproepen, anders mag de oproep worden geweigerd.
 • Als een oproep minder dan 4 dagen van tevoren wordt ingetrokken, moet de werknemer toch worden betaald.
 • Na twaalf maanden moet de werkgever de oproepkracht een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat in het afgelopen jaar is gewerkt.

Loondoorbetaling bij ziekte

Is je oproepkracht ziek? Dan geldt hierbij ook dat je minimaal 70% van het loon moet doorbetalen. Dit geldt alleen voor de garantie-uren en dus niet voor de bovenminimale uren.

Word je medewerker ziek tijdens het werken van bovenminimale uren? Dan moet je wel voor de ingeroosterde uren van die dag minimaal 70% doorbetalen. Lees hier meer over loondoorbetaling bij ziekte.

Aanpassing conracturen

Je hebt een medewerker op een contract van 20 tot 30 uur, maar door onverwachtse drukte werkt de medewerker al meer dan 3 maanden 32 uur per week. De medewerker kan dan een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dit houdt in dat het contract aangepast dient te worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren in plaats van de eerder overeengekomen contracturen. Om zo’n verzoek te mogen doen, moet de medewerker wel minimaal zes maanden in dienst zijn en dient het minimaal twee maanden van te voren worden ingediend. Een werkgever dient hiermee akkoord te gaan als de medewerker kan aantonen dat de werkuren structureel van hogere aard zijn dan overeengekomen.

Ontslag

Een min-maxcontract valt onder de reguliere arbeidsovereenkomst en kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden aangegaan. Werknemers met een min-maxcontract genieten van dezelfde ontslagrechten als andere werknemers, waarbij de wettelijke ontslagregels moeten worden gevolgd bij beëindiging van het contract. Het is van belang dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de regels en voorwaarden die gelden voor min-maxcontracten, en deze goed documenteren en bijhouden in het digitale personeelsdossiers.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een min-max contract?
  Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarin zowel een minimum aantal gegarandeerde uren als een maximum aantal uren per week of maand wordt vastgelegd. Het biedt flexibiliteit voor zowel de werkgever als de werknemer. De werknemer is verzekerd van een minimum aantal uren werk, terwijl de werkgever de mogelijkheid heeft om de werknemer extra uren te laten werken wanneer dat nodig is, binnen het afgesproken maximum.
 • Hoe worden de uren in een min-max contract bepaald?
  De exacte uren worden vastgelegd in overleg tussen de werkgever en de werknemer tijdens het opstellen van het contract. Het minimum aantal uren wordt meestal gebaseerd op de behoefte aan arbeid binnen het bedrijf, terwijl het maximum aantal uren rekening houdt met piekperiodes of seizoensgebonden drukte. Deze uren kunnen per week, maand of jaar worden gespecificeerd, afhankelijk van de behoeften van zowel de werkgever als de werknemer.
 • Welke voordelen heeft een min-max contract voor mij als werkgever?
  Een min-max contract biedt werkgevers flexibiliteit in het beheren van hun arbeidskrachten. Het stelt je in staat om personeel in te zetten op basis van de fluctuerende vraag naar werk, zonder dat je vastzit aan vaste contracten met een vast aantal uren. Hierdoor kun je kosten besparen tijdens rustige periodes en tegelijkertijd voldoen aan de vraag tijdens drukkere tijden. Bovendien helpt het bij het behouden van ervaren werknemers die op zoek zijn naar flexibiliteit in hun werkuren.
 • Welke voordelen heeft een min-max contract voor mij als werknemer?
  Als werknemer biedt een min-max contract je een zekere mate van stabiliteit door het gegarandeerde minimum aantal uren. Dit geeft je een basisinkomen waarop je kunt rekenen, zelfs tijdens rustige periodes. Tegelijkertijd biedt het contract flexibiliteit doordat je de mogelijkheid hebt om extra uren te werken wanneer de vraag naar arbeid toeneemt. Dit kan leiden tot een hoger inkomen tijdens piekperiodes en biedt je de kans om je verdiensten te verhogen zonder vast te zitten aan een vast rooster.
Min-max contract - Frequently Asked Questions(FAQ)
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager