Woordenboek

KPI's: Wat zijn het en wat betekent het?

Key Performance Indicators (KPI) zijn cruciale meetpunten die organisaties gebruiken om de prestaties te evalueren en te sturen naar het behalen van strategische doelen. Een Key Performance Indicator (KPI) is een meetbare waarde die de prestaties van een organisatie, team of individu op belangrijke gebieden weergeeft. Het dient als een meetinstrument om te beoordelen of de gestelde doelen worden bereikt en helpt bij het nemen van datagestuurde beslissingen om de algehele efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.

KPI Afkorting

De term KPI is een afkorting van "Key Performance Indicator". Elk van deze woorden draagt bij aan de diepere betekenis en het belang van KPI's in de bedrijfscontext.

 • Key:Geeft aan dat de KPI cruciaal is voor het begrijpen van de prestaties en het behalen van doelen.
 • Performance:Duidt op de acties en resultaten die gemeten worden om te beoordelen hoe goed een bepaald aspect presteert.
 • Indicator:Betekent dat KPI's fungeren als indicatoren of signalen die de gezondheid en prestaties van een organisatie aangeven.

Belang KPI’s

Door inzicht te bieden in zwakke punten en gebieden die verbetering behoeven, stimuleren KPI's een cultuur van voortdurende verbetering binnen een organisatie. Organisaties kunnen hun prestaties gemakkelijk communiceren aan belanghebbenden, zoals investeerders, werknemers en klanten, door gebruik te maken van duidelijke KPI's.

KPI's helpen organisaties zich te concentreren op de belangrijkste aspecten van hun bedrijfsvoering, wat resulteert in een effectievere inzet van tijd en middelen. In essentie bieden KPI's niet alleen inzicht in de prestaties, maar fungeren ze ook als katalysator voor doelgericht handelen en continue verbetering binnen de organisatie.

Soorten KPI's

Er zijn verschillende soorten KPI's, elk gericht op specifieke aspecten van prestaties en/of afdelingen. Zo heb je financiële KPI’s die meten de financiële gezondheid van een organisatie, operationele KPI’s voor effectiviteit van operationele processen en klantgerichte KPI’s zoals Net Promoter Score.

KPI voorbeelden

Om de betekenis van KPI's beter te begrijpen, is het nuttig om enkele concrete voorbeelden te bekijken:

 1. Omzetgroei:
  Doel KPI: Het meten van de procentuele toename van de totale omzet gedurende een bepaalde periode.
  Voorbeeld: Een bedrijf stelt als doel om de omzet jaarlijks met minimaal 10% te laten groeien. De KPI is dan de procentuele omzetstijging ten opzichte van het voorgaande jaar.
 2. Klanttevredenheidsscore:
  Doel KPI:
  Het evalueren van de tevredenheid van klanten met de producten of diensten van een organisatie.
  Voorbeeld: Een e-commercebedrijf meet de klanttevredenheid op basis van enquêtes en online beoordelingen. De KPI is de klanttevredenheidsscore, bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10.
 3. Wervingsrendement:
  Doel KPI: Het meten van de effectiviteit van het wervingsproces door het aantal succesvol aangenomen kandidaten te vergelijken met het totale aantal sollicitanten.
  Voorbeeld: Een bedrijf streeft naar een wervingsrendement van 1 op 5. Dit betekent dat één op de vijf sollicitanten daadwerkelijk wordt aangenomen.
 4. Werknemersbetrokkenheid:
  Doel KPI: Het meten van de mate waarin werknemers betrokken zijn bij hun werk en de organisatie.
  Voorbeeld: Een organisatie voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit met vragen over betrokkenheid, en de KPI is het percentage werknemers dat aangeeft zeer betrokken te zijn.
 5. Operationele efficiëntie
  :
  Doel KPI: Het meten van de effectiviteit en efficiëntie van operationele processen binnen een organisatie.
  Voorbeeld: Een fabrikant gebruikt een KPI om het aantal defecte producten per productiecyclus te meten, met als doel de operationele efficiëntie te verbeteren.
 6. Website conversieratio:
  Doel KPI: Het meten van het percentage bezoekers van een website dat overgaat tot een gewenste actie, zoals aankoop of inschrijving.
  Voorbeeld: Een online winkel meet de conversieratio om de effectiviteit van de website en marketingcampagnes te beoordelen.
 7. Kosten per acquisitie (CPA):
  Doel KPI: Het meten van de gemiddelde kosten die een organisatie maakt om een nieuwe klant te verwerven.
  Voorbeeld: Een marketingafdeling evalueert de CPA door de totale kosten van een campagne te delen door het aantal verworven klanten.

Hoe KPI's te selecteren

Het kiezen van de juiste KPI's is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Hier zijn enkele stappen om effectieve KPI's te selecteren:

 1. Afstemming met Strategische Doelen: Kies KPI's die direct gerelateerd zijn aan de strategische doelen van de organisatie. Dit zorgt voor een duidelijke afstemming en focus.
 2. Meetbaarheid: KPI's moeten meetbaar zijn met concrete gegevens. Vermijd vaag geformuleerde doelen en zorg voor duidelijke cijfers.
 3. Relevantie: Selecteer KPI's die relevant zijn voor de specifieke branche en bedrijfsdoelen. Wat voor de ene organisatie belangrijk is, kan voor een andere minder relevant zijn.
 4. Realistisch: Stel realistische doelen bij het formuleren van KPI's. Onbereikbare doelen kunnen demotiverend werken.
 5. Tijdgebonden: Specificeer een tijdskader voor het bereiken van KPI-doelen. Dit helpt bij het monitoren van de voortgang en het nemen van tijdige corrigerende maatregelen.

Onschatbare waarde

Key Performance Indicators (KPI's) zijn van onschatbare waarde voor organisaties die streven naar succes en groei. Door de prestaties te meten, te analyseren en te verbeteren op basis van meetbare gegevens, kunnen organisaties hun doelen effectiever bereiken. Of het nu gaat om financiële resultaten, klanttevredenheid of operationele efficiëntie, KPI's bieden een gestructureerde aanpak om de prestaties op belangrijke gebieden te evalueren en te optimaliseren. Het gebruik van KPI's als leidraad voor besluitvorming kan organisaties helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en hun concurrentiepositie te versterken in een dynamische zakelijke omgeving.