Woordenboek

Hoe schrijf je een aanbevelingsbrief en een voorbeeld

Een aanbevelingsbrief, ook wel referentiebrief genoemd, is een brief waarin iemand positief praat over een ander persoon. Meestal gebeurt dit in een professionele of schoolcontext. In deze brief vertelt de schrijver waarom de persoon goed is in wat ze doen. Dit helpt anderen om een beter beeld te krijgen van de persoon en wat ze kunnen.

Inhoudsopgave

Waarom is een aanbevelingsbrief belangrijk?

Een aanbevelingsbrief is belangrijk omdat het helpt om een goede indruk te maken. Het laat zien dat andere mensen positief denken over jouw vaardigheden en karakter. Dit kan helpen bij het vinden van een baan, het krijgen van toegang tot een school of het ontvangen van een beurs. Mensen vinden het vaak fijn om aanbevelingen te hebben van anderen voordat ze iemand aannemen of toelaten.

Het is vergelijkbaar met de reviews van producten die je ziet op bijvoorbeeld Bol.com of Amazon.com. Deze reviews helpen in de besluitvorming van de eventuele aanschaf van een product. Op dezelfde manier helpt een aanbevelingsbrief in de besluitvorming over het wel of niet aannemen van een persoon.

Aanbevelingsbrief opstellen

Hieronder vind je de opbouw van een aanbevelingsbrief, evenals tips voor elk onderdeel en in welke fase van het proces deze belangrijk zijn.

1. Inleiding

Doel: De inleiding van de aanbevelingsbrief heeft tot doel de relatie tussen de schrijver en de persoon die wordt aanbevolen te introduceren. Bijvoorbeeld:

 • De naam van de schrijver en hun positie of relatie tot de persoon die wordt aanbevolen.
 • Een korte beschrijving van hoe lang en in welke hoedanigheid de schrijver de aanbevolen persoon kent.
 • Een vermelding van het doel van de aanbevelingsbrief (bijvoorbeeld sollicitatie, toelating tot een school, etc.).

2. Beschrijving van kwalificaties en ervaring

Dit gedeelte dient om de sterke punten, kwalificaties en relevante ervaring van de persoon die wordt aanbevolen te benadrukken. Bijvoorbeeld:

 • Geef specifieke voorbeelden van de prestaties van de aanbevolen persoon die de kwaliteiten en vaardigheden illustreren die relevant zijn voor de beoogde positie of doel.
 • Beschrijf van unieke eigenschappen, vaardigheden of ervaringen die de aanbevolen persoon onderscheiden van anderen.
 • Benoem eventuele speciale prestaties, prijzen, certificeringen of erkenningen die de aanbevolen persoon heeft ontvangen.

3. Persoonlijke kwaliteiten en karaktereigenschappen

Dit deel van de brief richt zich op de persoonlijkheid en karakter van de aanbevolen persoon, en hoe deze eigenschappen bijdragen aan hun succes. Bijvoorbeeld:

 • Geef een beschrijving van de persoonlijke kwaliteiten zoals integriteit, betrouwbaarheid, toewijding, teamgeest, communicatieve vaardigheden, etc.
 • Geef enkele voorbeelden van situaties waarin deze persoonlijke kwaliteiten zijn aangetoond en hoe ze hebben bijgedragen aan positieve resultaten.
 • Vermeld persoonlijke observaties of anekdotes die de karaktereigenschappen van de aanbevolen persoon onderstrepen.

4. Afsluiting en sterke aanbeveling

In dit laatste deel van de aanbevelingsbrief wordt de aanbeveling krachtig samengevat en wordt de bereidheid van de schrijver om verder te spreken benadrukt. Bijvoorbeeld:

 • Een samenvatting van de sterke punten en kwaliteiten van de aanbevolen persoon.
 • Een duidelijke en krachtige aanbeveling voor de persoon voor de beoogde positie of doel.
 • De aanbieding om verdere vragen te beantwoorden of aanvullende informatie te verstrekken indien nodig.

Tips voor het schrijven van een goede aanbevelingsbrief

 • Wees specifiek en geef concrete voorbeelden om de kwalificaties en eigenschappen van de aanbevolen persoon te illustreren.
 • Houd de brief positief en constructief, vermijd negatieve of zwakke formuleringen.
 • Pas de toon en stijl van de brief aan aan het beoogde doel en de relatie met de aanbevolen persoon.
 • Wees eerlijk en oprecht in uw aanbeveling, vermijd overdrijvingen of valse lof.
 • Neem contactgegevens op waar de ontvanger verdere vragen kan stellen of aanvullende informatie kan opvragen.

Voorbeeld aanbevelingsbrief

Hier is een voorbeeld van hoe een aanbevelingsbrief eruit kan zien:


Beste [Naam],

Ik schrijf deze brief om mijn aanbeveling voor [Naam van de persoon die wordt aanbevolen] uit te spreken. Ik ken [Naam van de persoon die wordt aanbevolen] al een aantal jaren, en ik ben onder de indruk van hun toewijding en vaardigheden.

Tijdens onze samenwerking bij [Bedrijfsnaam/Schoolnaam] heb ik gezien dat [Naam van de persoon die wordt aanbevolen] een harde werker is. Ze zijn altijd bereid om te leren en ze leveren uitstekend werk. [Naam van aanbevolen persoon] heeft in meerdere situaties aangetoond on een stapje verder te gaan in klanttevredenheid en had dan ook een gemiddelde van een 4,8 op een schaal van vijf met meer dan 125 klantreviews.

Ik geloof dat [Naam van de persoon die wordt aanbevolen] een waardevolle aanwinst zou zijn voor elk team. Hun enthousiasme en toewijding maken hen tot een uitstekende keuze voor elke uitdaging.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]


Deze brief laat zien hoe iemand zijn steun en waardering uit voor de persoon die wordt aanbevolen. Het beschrijft kort waarom de persoon wordt aanbevolen en waarom ze een goede keuze zouden zijn.

Een aanbevelingsbrief is een belangrijk document dat anderen helpt om een beter beeld te krijgen van wie je bent en wat je kunt. Het kan helpen bij het vinden van een baan, het krijgen van toegang tot een school of het ontvangen van een beurs. Het is een manier om te laten zien dat andere mensen geloven in je capaciteiten en karakter.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een referentiebrief en een aanbevelingsbrief?
  Er is geen verschil tussen een referentiebrief en een aanbevelingsbrief. Referentiebrief is er allee een ander woord voor.
 • Wat moet er in een aanbevelingsbrief staan?
  In een aanbevelingsbrief moet worden opgenomen: positieve kwalificaties, relevante ervaring, persoonlijke kwaliteiten en een sterke aanbeveling.
 • Hoe lang moet een aanbevelingsbrief zijn?
  Een aanbevelingsbrief is idealiter een lengte van ongeveer 300 tot 500 woorden. Het moet voldoende informatie bevatten om de kwalificaties en persoonlijkheid van de aanbevolen persoon te benadrukken, maar ook beknopt genoeg zijn om de aandacht van de lezer vast te houden.
 • Is het beter om een aanbevelingsbrief te laten schrijven door een leidinggevende of een collega?
  Het hangt af van de context en het doel van de aanbevelingsbrief. Over het algemeen kan een aanbevelingsbrief van een directe leidinggevende meer gewicht hebben, omdat zij beter bekend zijn met de prestaties en capaciteiten van de aanbevolen persoon op de werkplek. Een collega kan echter ook waardevolle inzichten bieden, vooral als ze nauw hebben samengewerkt met de persoon die wordt aanbevolen.
Een aanbevelingsbrief - Frequently Asked Questions(FAQ)
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager