14/3/2024

Werk en HR-wijzigingen in 2024

2 minuten
Een man achter een laptop met een zandloper naast zijn laptop.

Het is weer die tijd van het jaar waarin we niet alleen het oude vaarwel zeggen, maar ook vol verwachting uitkijken naar wat het nieuwe jaar te bieden heeft. Voor werkenden in Nederland belooft 2024 een jaar van ingrijpende veranderingen te zijn. Van herziene belastingvoordelen tot een transparanter minimumloon en verschuivingen in reiskostenvergoedingen - laten we samen kijken naar de veranderingen. Ontdek hoe deze wijzigingen de manier waarop we werken, verdienen en groeien zullen beïnvloeden.

Arbeidszekerheid

De afgelopen jaren is de overheid al gestart met het aantrekkelijker maken van werken voor de lage en middeninkomens. Deze trend zet zich ook in 2024 door waar de arbeidskorting omhoog gaat van €3070 naar €3374.

Ook wordt er momenteel gekeken door de minister van SZW naar een wetsvoorstel rondom flexibel werk. Hierin worden nulurencontracten afgeschaft. Hierdoor krijgen werknemers meer grip op hun rooster en inkomenssituatie. De onderbrekingstermijn bij tijdelijk werk wordt geleidelijk verhoogd van 6 maanden nu naar vijf jaar. De meest onzekere fase in het uitzendwerk worden teruggezet van 5,5 jaar naar maximaal drie jaar. Hierdoor krijgen mensen met uitzendwerk meer zekerheid.

Geldzaken - Meer voor werkenden

Een belangrijke verschuiving in de financiële sfeer is de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari is het verplicht medewerkers het wettelijk minimum uurloon te betalen. Nu kan het uurloon per sector verschillen omdat voor sommige branches en sectoren wordt gewerkt met een loonbedrag dat onafhankelijk is van het aantal uren. Hierdoor heeft iemand met een 40 uurcontract soms een lager uurloon dan iemand met bijvoorbeeld 36 uur.

De wijziging betekent één uniform minimumuurloon voor alle sectoren, gebaseerd op een dienstverband van 36 uur. Werknemers met een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week zullen profiteren van een welverdiende loonsverhoging.

Reizen Wordt Beloond

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar €0,23 per zakelijke kilometer, wat een welkome verandering is voor werknemers die regelmatig reizen. Natuurlijk mag een werkgever een hoger bedrag vergoeden, echter is alles boven de €0,23 niet onbelast.

Het verstrekken van een OV-kaart wordt ook eenvoudiger, waardoor werkgevers flexibeler kunnen zijn bij het ondersteunen van werknemers in hun reizen. Zo kan je in 2024 altijd een ov-kaart onbelast verstrekken. De OV-kaart moet dan wel voor zakelijk reizen worden gebruikt.

Expats en einde STAP

Afscheid van de 30%-regeling

Voor expats brengt 2024 een belangrijke verandering met zich mee. Waar zij eerst profiteerden van 30%-belasting, is nu besloten deze af te bouwen. De 30%-regeling wordt versoberd, met een geleidelijke afname van het belastingvoordeel gedurende vijf jaar. Een overgangsregeling biedt expats een soepele overgang. In de eerste 20 maanden is de belastingvrijstelling 30%. De opvolgende 20 maanden wordt het 20%. Daaropvolgend 20 maanden is 10% vrijstelling. En als de 60 maanden zijn verstreken, vervalt deze regeling.

Van STAP naar SLIM

Helaas verdwijnt de STAP-regeling, waarmee Nederlanders geld konden krijgen voor het volgen van een opleiding. Gelukkig wordt de SLIM-regeling verruimd. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. De SLIM-subsidie wordt uitgebreid met een tijdelijke regeling voor persoonlijke scholing. In de periode van 2024 tot en met 2027 wordt een budget van € 73,5 miljoen beschikbaar gesteld. Werkgevers kunnen tot € 25.000 ontvangen voor de opleiding en ontwikkeling van hun werknemers.

Zowel individuele mkb-bedrijven als samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven en grote bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen aanvragen indienen. Dit geeft werknemers en werkgevers meer mogelijkheden om zich aan te passen aan veranderingen in de arbeidsmarkt.

Werk waar je wilt - Een overwachte wending

In tegenstelling tot de verwachtingen is de Wet werken waar je wilt niet ingevoerd. Dit initiatief, oorspronkelijk niet opgenomen in de kabinetsplannen voor 2024, werd op 26 september 2023 door de Eerste Kamer verworpen. Onder invloed van de BoerBurgerBeweging en een veranderde houding van de VVD, die nu tegen het wetsvoorstel stemde, komt de wet er niet. Deze onverwachte wending toont aan dat de praktijk van thuiswerken wellicht beter wordt geregeld door overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers, zonder de noodzaak van een wet.

Terwijl we het oude jaar achter ons laten, staan we aan de vooravond van een jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen. Werk in 2024 wordt gekenmerkt door veranderingen die niet alleen de manier waarop we werken beïnvloeden, maar ook hoe we groeien en leren in een constant evoluerende arbeidswereld. De toekomst is in beweging, en het is aan ons om ons aan te passen aan de golven van verandering.

Rapportageplicht CO2 uitstoot

Vanaf 2024 zijn organisaties met 100 werknemers of meer verplicht om verslag uit te brengen over de uitstoot van CO2 als gevolg van zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun personeel. Werkgevers moeten vanaf dat jaar gegevens over deze emissies bijhouden en deze uiterlijk op 30 juni 2025 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die vervolgens de CO2-uitstoot zal berekenen. Werkgevers die geen mobiliteitsregelingen hebben, en dus geen vergoedingen verstrekken of vervoer beschikbaar stellen, vallen buiten deze rapportageverplichting. Dit advies van de Raad van State leidde tot verduidelijkingen in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, waardoor de rapportageplicht nu van kracht wordt vanaf 1 juli 2024.

In conclusie staat 2024 klaar om een keerpunt te worden in de Nederlandse arbeidsmarkt. Met hervormingen die de werkzekerheid vergroten, een transparanter minimumuurloon, verbeterde reiskostenvergoedingen en aandacht voor expats en educatie, wordt de toekomst van werk vormgegeven. Terwijl de SLIM-regeling wordt aangescherpt en de Wet werken waar je wilt verrassend wordt verworpen, worden we herinnerd aan de constante dynamiek van de arbeidswereld. Werknemers en werkgevers staan voor de uitdaging zich aan te passen aan deze veranderingen, maar tevens bieden ze kansen voor groei, ontwikkeling en een evenwichtiger arbeidslandschap.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager