14/3/2024

Versterk je team met een doeltreffende leiderschapsstijl

Een vrouw die voor een grope mensen staat te presenteren.

Slug: vind-jouw-leiderschapsstijl-en-versterk-je-team

keywords: leiderschap, leiderschapstijlen, managementstijlen, wat is leiderschap

Het is normaal dat je persoonlijkheid en ervaring je leiderschapsstijl beïnvloeden. Hoewel er niet één juiste manier is om leiding te geven, kan het identificeren van je leiderschapsstijl je helpen jouw vaardigheden te vergroten en jouw team sterker te maken. In dit artikel beschrijven we 11 verschillende leiderschapstypes, samen met hun voor- en nadelen in verschillende situaties.

Leiderschap is niet one-size-fits-all. Elke leider heeft zijn eigen persoonlijkheid en ervaring, die zijn specifieke stijl beïnvloedt. Die stijl kan in de loop van de tijd evolueren. De leider die je vandaag bent, kan anders zijn dan de leider die je zou willen worden. Om je te helpen beter te begrijpen wat jouw huidige leiderschapsstijl is en hoe je die kunt gebruiken om jouw team in staat te stellen een impact te maken, behandelen wij 8 veelvoorkomende leiderschapsstijlen en -theorieën.

Wat zijn managementstijlen?

Managementstijlen beschrijven de diverse benaderingen die managers hanteren om hun teams op het werk te ondersteunen en te leiden. Geworteld in communicatievoorkeuren, persoonlijkheidstypes en werkwijzen, vormen deze stijlen elke managementinteractie. Het identificeren van je overheersende managementstijl is cruciaal, omdat het inzichten biedt waarmee je jouw managementvaardigheden opzettelijk kunt verfijnen en verbeteren.

Verschillende leiderschapstijlen

Als eerst behandelen we de drie leiderschapstijlen van Lewin, waarna we ook naar andere erkende stijlen kijken.

1. Autoritair (autocratisch) leiderschap

Autoritaire, ook wel autocratische leiders genoemd, hebben een duidelijke autoriteit en controle over hun medewerkers. De besluitvorming is gecentraliseerd, wat betekent dat er één persoon is die de cruciale beslissingen neemt. Een autoritaire leider heeft een duidelijke visie op het grotere geheel, maar betrekt de rest van het team er alleen bij per taak of indien nodig.

Autoritair leiders herkenen zich misschien in de volgende uitspraken:

 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf is mijn mening meestal de juiste.
 • Als er te veel stemmen spreken, krijgen we het werk niet gedaan.
 • Ik negeer mensen die een tegengestelde mening hebben over een project waar ik verantwoordelijk voor ben.

Voordelen van autoritair leiderschap:

 • Autoritaire leiders hebben het vermogen om projecten in tijdnood te voltooien.
 • Deze stijl is nuttig wanneer beslissende actie nodig is.
 • Autocratisch leiderschap is succesvol wanneer de leider het meest deskundige lid van de groep is.

Nadelen van autoritair leiderschap:

 • Deze stijl bevordert de creativiteit niet.
 • Leiders kunnen negatief bekeken worden en als overheersend of controlerend overkomen.
 • Heeft moeite om een andere leiderschapsstijl uit te proberen en zijn meestal vastgeroest in hun werkwijze.

2. Participatief (democratisch) leiderschap

Participatieve of democratische leiders verwelkomen ieders mening en moedigen samenwerking aan. Hoewel ze misschien het laatste woord hebben, verdelen deze leiders de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen over iedereen.

Een participerende leider herkenen zich misschien in de volgende uitspraken:

 • Als ik voorrang geef aan de leerpunten van de groep, zal dat mijn rol ten goede komen.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf moeten we elke mening horen en dan tot een oplossing komen.
 • Hoe meer mensen aan een project werken, hoe beter het resultaat zal zijn.
 • Ik verwelkom mensen met een tegengestelde mening, want dat zal het eindproduct beter maken.

Voordelen van participatief leiderschap:

 • Dit is de meest doeltreffende leiderschapsstijl, volgens de studie van Lewin.
 • Participatief leiderschap leidt tot bijdragen van hogere kwaliteit.
 • Er is meer creativiteit en de groepsleden voelen zich betrokken.
 • Iedereen begrijpt het grotere geheel en is gemotiveerd om het einddoel te bereiken.

Nadelen van participatief leiderschap:

 • Teams met participatieve leiders zijn niet zo productief als die met autoritaire leiders.
 • Om te kunnen samenwerken, moeten alle teamleden betrokken zijn.

3. Delegerend (laissez-faire) leiderschap

De derde stijl van Lewin is delegerend of laissez-faire leiderschap. Delegerende leiders geven zeer weinig leiding aan de groep. Ze laten de teamleden volledig vrij in het besluitvormingsproces.

Delegerende leiders  herkenen zich misschien in de volgende uitspraken:

 • De groep kan beslissen wat het beste voor hen is, maar ik verwacht een geweldig eindproduct.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf kunnen anderen een beslissing nemen zonder mijn inbreng.
 • Ik zal middelen doorgeven aan mijn team. Van daaruit wil ik groepsleden die zelfstarters zijn en zelf kunnen bepalen hoe ze verder gaan.
 • Degenen met een tegengestelde mening kunnen hun methoden individueel uitproberen.

Voordelen van delegerend leiderschap:

 • Delegerend leiderschap kan nuttig zijn als alle gro

epsleden deskundig zijn in hun vakgebied.

 • Teamleden voelen zich bekwaam en gewaardeerd.

Nadelen van delegerend leiderschap:

 • Delegerend leiderschap kan inefficiënt zijn als teamleden geen ervaring hebben.
 • Soms kunnen delegerende leiders geen projecten voltooien omdat ze niet weten waar ze heen gaan.

4. Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap gaat over het inspireren van anderen om hun potentieel te bereiken en verder te gaan dan hun eigen verwachtingen. Deze leiders focussen op de groei en ontwikkeling van hun team en moedigen creativiteit aan.

Transformationeel leiderschap gaat over het inspireren van anderen om hun potentieel te bereiken en verder te gaan dan hun eigen verwachtingen. Deze leiders focussen op de groei en ontwikkeling van hun team en moedigen creativiteit aan.

Transformationele leiders herkenen zich misschien in de volgende uitspraken:

 • Mijn doel is om mijn teamleden te helpen groeien en zich te ontwikkelen.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf is het belangrijk om te luisteren naar de diverse perspectieven van mijn team.
 • Ik geef mijn teamleden autonomie om hun eigen beslissingen te nemen.
 • Verschillende meningen en achtergronden dragen bij aan een beter eindresultaat.

Voordelen van transformationeel leiderschap:

 • Dit leiderschap creëert een positieve en stimulerende werkomgeving.
 • Teamleden voelen zich gemotiveerd en geïnspireerd.
 • Er is een sterke focus op groei en ontwikkeling.

Nadelen van transformationeel leiderschap:

 • Soms kunnen transformationele leiders zich te veel richten op de toekomst en het heden verwaarlozen.
 • Niet alle teamleden kunnen gedijen in een dergelijke stimulerende omgeving.

5. Transactioneel leiderschap

Transactionele leiders richten zich op het beheren van het dagelijkse werk van hun team. Ze stellen duidelijke verwachtingen, bieden beloningen en straffen op basis van prestaties en handhaven de status quo.

Transactionele leiders kunnen zich met deze uitspraken vereenzelvigen:

 • Mijn focus ligt op het bereiken van de gestelde doelen.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf moeten we snel een oplossing vinden om de productiviteit te handhaven.
 • Ik beloon goede prestaties en geef consequenties aan slechte prestaties.
 • Een gestructureerde aanpak is de sleutel tot succes.

Voordelen van transactioneel leiderschap:

 • Transactioneel leiderschap is effectief bij routinematige en repetitieve taken.
 • Duidelijke verwachtingen zorgen voor stabiliteit en consistentie.
 • Beloningssystemen kunnen de motivatie van het team vergroten.

Nadelen van transactioneel leiderschap:

 • Creativiteit en innovatie kunnen lijden onder een strikte structuur.
 • Het kan als autoritair worden ervaren, wat tot ontevredenheid kan leiden.

6. Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap, ontwikkeld door Hersey en Blanchard, stelt dat er geen "beste" leiderschapsstijl is. In plaats daarvan moet een leider zijn stijl aanpassen aan de competentie en toewijding van het teamlid.

Situationele leiders kunnen zich met deze uitspraken vereenzelvigen:

 • Ik pas mijn leiderschapsstijl aan op basis van de specifieke behoeften van mijn teamleden.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf overleg ik met mijn teamleden om de beste aanpak te bepalen.
 • Ik ben flexibel en pas mijn aanpak aan op basis van de situatie.
 • Verschillende teamleden vereisen verschillende vormen van begeleiding.

Voordelen van situationeel leiderschap:

 • Deze stijl past zich aan de behoeften van individuele teamleden aan.
 • Het bevordert een positieve werkomgeving door de juiste mate van begeleiding te bieden.

Nadelen van situationeel leiderschap:

 • Het vereist een goed begrip van de individuele competentie en toewijding van teamleden.
 • Het kan complex zijn om voortdurend de leiderschapsstijl aan te passen.

7. Charismatisch leiderschap

Charismatische leiders oefenen aantrekkingskracht uit op hun teamleden door hun zelfvertrouwen, overtuigingskracht en charisma. Ze inspireren en motiveren anderen met hun persoonlijkheid en visie.

Charismatische leiders kunnen zich met deze uitspraken vereenzelvigen:

 • Mijn persoonlijkheid en visie motiveren mijn team.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf gebruik ik mijn overtuigingskracht om anderen te beïnvloeden.
 • Ik ben zelfverzekerd en straal dat uit naar mijn teamleden.
 • Mensen volgen mij vanwege mijn charisma en visie.

Voordelen van charismatisch leiderschap:

 • Charismatische leiders inspireren en motiveren hun team.
 • Ze zijn vaak effectief in het beïnvloeden van anderen.
 • Er ontstaat een sterke teamcohesie.

Nadelen van charismatisch leiderschap:

 • Charismatische leiders kunnen te veel nadruk leggen op hun eigen persoonlijkheid, waardoor anderen mogelijk niet betrokken raken.
 • Het succes van het team kan te sterk afhankelijk zijn van de charismatische leider.

8. Coachend Leiderschap

Coachende leiders hebben de vaardigheid om zowel de sterke als zwakke punten van teamleden te identificeren en hen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Ze koppelen deze groei aan de overkoepelende doelen van het bedrijf.

Het is belangrijk op te merken dat coachen een vaardigheid is die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Wanneer slecht uitgevoerd, kan coachend leiderschap worden geïnterpreteerd als micromanagement, wat de effectiviteit ervan kan verminderen.

Coachende leiders kunnen zich met deze uitspraken vereenzelvigen:

 • Ik ben toegewijd aan de professionele ontwikkeling van mijn teamleden.
 • Bij meningsverschillen binnen het bedrijf moedig ik open communicatie aan om tot een oplossing te komen.
 • Ik geef constructieve feedback en begeleiding om de groei van mijn team te bevorderen.

Voordelen van Coachend Leiderschap:

 • Schept een motiverende omgeving waarin teamleden graag deelnemen.
 • Stelt duidelijke verwachtingen waardoor de vaardigheden van teamleden zich kunnen ontwikkelen.
 • Biedt bedrijven een concurrentievoordeel door het creëren van bekwame en productieve individuen die bereid zijn anderen te coachen.

Nadelen van Coachend Leiderschap:

 • Vereist geduld en tijd voor optimale effectiviteit.
 • Functioneert alleen goed als teamleden openstaan voor dit type leiderschap.
 • Leunt sterk op relaties, wat uitdagend kan zijn zonder bestaande teamchemie.

Hoe vind je jouw eigen laeiderschapsstijl?

Het ontdekken van jouw unieke leiderschapsstijl is een belangrijke stap in je professionele ontwikkeling. Hier zijn enkele stappen om je te helpen je eigen stijl te vinden:

 1. Zelfreflectie: Neem de tijd om te reflecteren op je ervaringen als leider. Wat waren de situaties waarin je je het meest effectief voelde? Wat waren de uitdagingen? Identificeer de momenten waarop je natuurlijke leiderschapskwaliteiten naar voren kwamen.
 2. Feedback vragen: Vraag feedback aan collega's, teamleden en mentors. Wat waarderen ze in jouw leiderschap? Welke aspecten kunnen worden verbeterd? Externe perspectieven kunnen waardevolle inzichten bieden.
 3. Onderzoek verschillende stijlen: Leer over diverse leiderschapstheorieën en -stijlen. Welke spreken je het meest aan? Zijn er elementen van bepaalde stijlen die goed bij je passen? Combineer aspecten van verschillende stijlen om een benadering te creëren die uniek is voor jou.
 4. Experimenteer: Probeer verschillende benaderingen in diverse situaties. Wees flexibel en pas je leiderschapsstijl aan op basis van de behoeften van je team en de context van de taak. Door te experimenteren ontdek je wat het beste voor je werkt.
 5. Leer van anderen: Bestudeer succesvolle leiders in jouw vakgebied. Wat bewonder je in hun aanpak? Probeer te begrijpen hoe ze omgaan met uitdagingen en hoe ze hun teams inspireren.
 6. Blijf evolueren: Leiderschap is een continu leerproces. Sta open voor voortdurende aanpassingen aan je stijl op basis van nieuwe ervaringen en inzichten. Blijf groeien en ontwikkelen als leider.

Conclusie

Leiderschap is divers en er bestaat geen one-size-fits-all benadering. Het identificeren van jouw leiderschapsstijl is een waardevolle stap naar effectief leiderschap. Of je nu neigt naar autoritair, democratisch,  of een andere stijl, begrijp de kracht ervan en pas het aan op de behoeften van jouw team.

Onthoud dat leiderschap dynamisch is en het vermogen1 om verschillende stijlen te hanteren kan leiden tot meer impact. Door bewust te zijn vaan je sterke punten en gebieden voor groei, kun je een inspirerende leider worden die teams naar succes leidt.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager