14/3/2024

Studentpersoneel in de horeca: Uitdagingen en oplossingen

2 minuten
Een medewerker achter een balie die een klant een bonnetje geeft.

De horeca heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke verschuiving gezien in de manier waarop studenten betrokken zijn bij werk. Deze veranderingen vragen om een diepgaand begrip van de uitdagingen waarmee studenten worden geconfronteerd in de horeca. In dit blog onderzoeken we uitgebreid de complexiteit van het werken met studenten, waarbij we ons richten op essentiële aspecten zoals personeelsverloop, beschikbaarheid, dienstverlening en flexibiliteit.

Flexibiliteit als aantrekkingskracht

Recente bevindingen laten zien dat studenten zich aangetrokken voelen tot de horeca vanwege de flexibele werktijden. Deze flexibiliteit maakt het niet alleen mogelijk om werk en studie effectief te combineren, maar wordt ook beschouwd als een waardevolle eigenschap die de horeca onderscheidt van andere sectoren, zoals de detailhandel. Het wordt beschouwd als een veel flexibelere arbeidskeuze. Hierdoor worden studenten in staat gesteld hun studie te financieren en waardevolle vaardigheden op te doen voor hun toekomstige carrière.

De noodzaak van werk tijdens studie

Terwijl sommige studenten slechts 12-15 uur per week werken, zijn er velen die meer dan 20-30 uur per week werken. Deze toewijding aan werk heeft echter invloed op hun schoolprestaties en algemeen welzijn. Werken tijdens de studie wordt vaak niet gezien als een keuze, maar eerder als een noodzaak. Dit komt voort uit de onvoldoende ondersteuning van de overheid en familie. Dit dwingt studenten om werk als essentieel te beschouwen om hun levensonderhoud te dekken en hun aspiraties voor sociale mobiliteit te behouden.

Flexibiliteit versus stabiliteit

Een cruciale uitdaging waar studenten mee te maken hebben, is de behoefte aan flexibiliteit en tegelijkertijd stabiliteit van inkomen. Het merendeel van de studenten ervaart stress rondom het plannen van hun werktijden. Vaak voelen ze de druk om alle aangeboden shifts te accepteren en hebben ze beperkte invloed op hun schema. Deze flexibiliteit is grotendeels opgelegd door werkgevers, wat kan leiden tot stress en onzekerheid en aanzienlijke impact heeft op het welzijn van de studenten.

Ervaringen van studenten

Studenten in de horeca voelen zich vaak vervangbaar en tijdelijk. Ze ervaren een gevoel van concurrentie met andere studenten voor banen, wat angst en onzekerheid versterkt. Hoge personeelsverloopcijfers dragen bij aan dit gevoel van vervangbaarheid. Veranderingen in werkgelegenheid worden vaak veroorzaakt door slechte werkomstandigheden en managementpraktijken, wat de zoektocht naar stabiliteit bemoeilijkt.

Relaties met werkgevers

De relatie tussen student-werknemers en werkgevers/managers is essentieel voor werkplezier. Te vaak voelen studenten zich ondergewaardeerd, buitengesloten van sociale evenementen, en worden ze behandeld als tijdelijk in plaats van als teamleden. Er is behoefte aan erkenning en waardering voor hun bijdrage, wat directe implicaties heeft voor retentie en betrokkenheid. Het creëren van een positieve en ondersteunende werkcultuur bevordert langdurige betrokkenheid en kan bijdragen aan een meer bevredigende werkervaring.

Flexibele planning

Een cruciaal aspect van het effectief omgaan met studenten in de horeca  is het ontwikkelen van een flexibele planning die rekening houdt met hun unieke behoeften en verplichtingen. Planners kunnen een aangepaste benadering aannemen om ervoor te zorgen dat studenten in staat zijn om werk en studie effectief te balanceren.

Allereerst is het essentieel om een open dialoog te hebben met student-werknemers over hun beschikbaarheid. Door regelmatig te communiceren over studie-uren, examenperiodes en andere verplichtingen, kunnen planners anticiperen op piekmomenten van beschikbaarheid en deze in overweging nemen bij het opstellen van schema's.

Daarnaast is het implementeren van technologische oplossingen zoals flexibele planningstools van onschatbare waarde. Deze tools kunnen studenten de mogelijkheid bieden om hun beschikbaarheid gemakkelijk bij te werken en veranderingen in hun schema snel te communiceren. Dit zorgt voor een transparante uitwisseling van informatie tussen planners en studenten, waardoor de kans op misverstanden en stress wordt verminderd.

Een derde belangrijk aspect is het creëren van een flexibele pool van werknemers die bereid zijn om in te springen wanneer dat nodig is. Door een team van flexibele krachten samen te stellen, kunnen planners reageren op onverwachte wijzigingen in de personeelsbehoefte zonder onnodige druk op studenten te leggen.

Conclusie

Het werken met studenten in de horeca is een complexe uitdaging die vraagt om aandacht voor de specifieke behoeften van deze groep werknemers. Door flexibele en ondersteunende werkpraktijken te implementeren, kunnen werkgevers niet alleen de tevredenheid van studenten verbeteren, maar ook bijdragen aan een positieve werkervaring die gunstig is voor de bredere industrie. Het is tijd om de dialoog te openen en samen te werken aan een evenwichtige benadering van studentenwerk in de horeca.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager