14/3/2024

De kracht van diversiteit in organisaties

3 minuten
Een divers team werkt samen.

In een wereld waarin bedrijven zich in toenemende mate bewust worden van het belang van diversiteit op de werkvloer, blijkt uit recent onderzoek dat deze diversiteit niet alleen een ethische kwestie is, maar ook van invloed is op de effectiviteit van besluitvorming. In dit blogbericht verkennen we de kracht van diversiteit in organisaties, met een focus op inclusieve besluitvorming en de positieve effecten daarvan op het bedrijfsresultaat.

De invloed van inclusieve besluitvorming op bedrijfsprestaties

Traditioneel gezien wordt de nadruk bij diversiteit vaak gelegd op het aannemen van diverse talenten. Hoewel dit een belangrijke stap is, wijst recent onderzoek uit dat het actief betrekken van diverse medewerkers bij besluitvormingsprocessen eveneens cruciaal is. Inclusieve teams blijken tot wel 87% van de tijd betere zakelijke beslissingen te nemen. Dit is niet alleen goed voor de bedrijfsvoering, maar heeft ook een directe invloed op de financiële resultaten.

In een studie die ongeveer 600 zakelijke beslissingen analyseerde over een periode van twee jaar, ontdekte men dat teams die een inclusief besluitvormingsproces volgen, beslissingen twee keer zo snel nemen met de helft van het aantal vergaderingen. Bovendien leverden beslissingen die werden genomen en uitgevoerd door diverse teams 60% betere resultaten op.

Laura Sherbin, CFO en Directeur van Onderzoek bij het Center for Talent Innovation, benadrukt het belang van de synergie tussen diversiteit en inclusiviteit: "Diversiteit en inclusie moeten hand in hand gaan om resultaten te stimuleren." Dit benadrukt dat het niet alleen gaat om het hebben van diverse teams, maar ook om het actief betrekken van verschillende perspectieven bij het nemen van beslissingen.

De realiteit van diversiteit op de werkvloer

Ondanks de bekende voordelen van diversiteit op de werkvloer, blijkt uit de praktijk dat veel bedrijven nog steeds worstelen met het implementeren van inclusieve besluitvorming. In sommige grote bedrijven neemt een all-male team nog steeds zo'n 38% van de beslissingen. In de technologie-industrie van Silicon Valley, waar diversiteit een bijzondere uitdaging vormt, zijn teams met vrouwen betrokken bij minder dan de helft van de zakelijke beslissingen.

Aileen Lee, oprichter van Cowboy Ventures, benadrukt het risico dat bedrijven lopen als ze diversiteit niet omarmen: "In de competitieve tech-industrie, als je geen vrouwen en diverse mensen betrekt bij besluitvorming op alle niveaus, breng je je bedrijf in een kwetsbare positie."

Toch biedt deze situatie ook een enorme kans. Het verbeteren van besluitvorming door diversiteit kan een directe impuls geven aan de financiële prestaties van een bedrijf, zoals blijkt uit onderzoek van Bain and Co., waarbij effectieve besluitvorming voor 95% gecorreleerd is met financieel succes.

De financiële voordelen van werkplekdiversiteit

Werkplekdiversiteit omvat het aannemen van mensen van verschillende leeftijden, geslachten, etniciteiten, seksuele oriëntaties, culturele achtergronden en opleidingsniveaus. Niet alleen is diversiteit essentieel voor creativiteit en sociale rechtvaardigheid, maar onderzoek toont aan dat bedrijven met een diverse personeelsbezetting 35% meer kans hebben op een beter financieel rendement dan hun niet-diverse tegenhangers.

Een diverse groep mensen biedt niet alleen verschillende perspectieven, maar ook de mogelijkheid om medewerkers en klanten op te voeden en nieuwe, onontdekte ideeën te verkennen. Bedrijven met meer diversiteit hebben 70% meer kans om meer markten te veroveren. Dit vertaalt zich in een groter publiek en dus meer winst, wat een game-changer kan zijn in de professionele wereld.

Ondanks deze voordelen blijkt uit onderzoek dat ongeveer 57% van de werknemers van mening is dat hun bedrijf meer kan doen op het gebied van diversiteit. Een verrassende 41% van de managers geeft toe "te druk" te zijn om diversiteits- en inclusieprogramma's te implementeren. In de volgende secties gaan we dieper in op de concrete voordelen van diversiteit op de werkvloer.

Voordelen van diversiteit in de werkomgeving

1. Diverse teams stimuleren creativiteit en innovatie

Diversiteit is bewezen stimulerend te werken voor creativiteit. Bedrijven streven altijd naar het volgende grote idee, en dat komt vaak voort uit out-of-the-box denken. Verschillende achtergronden, levenservaringen en unieke wereldvisies brengen meerdere perspectieven aan tafel. Dit resulteert niet alleen in creativiteit, maar ook in innovatie.

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van CEO's creativiteit beschouwt als de meest gewaardeerde vaardigheid bij hun mensen. Dit komt doordat zij de positieve correlatie zien tussen creativiteit en innovatie. Diverse teams elimineren van nature de standaard aanpak van probleemoplossing, waardoor nieuwe en frisse ideeën ontstaan.

Bovendien leidt een toename van creativiteit op de werkplek tot inspirerende marketingstrategieën. Bedrijven die diversiteit omarmen, zijn 1,7 keer innovatiever. Klanten voelen zich meer verbonden met bedrijven die reclame maken met cultureel diverse mensen, wat leidt tot een positieve reputatie, vergroting van het marktbewustzijn en een diversere en dus grotere klantenbasis.

2. Werkplekdiversiteit creëert kansen voor professionele groei

Volgens Gallup's rapport, "Hoe Millennials Willen Werken en Leven," beschouwt 87% van de deelnemers carrière- en professionele groeimogelijkheden als belangrijk. Bedrijven die ideeën en praktijken omarmen vanuit verschillende perspectieven creëren een inclusieve cultuur waarin werknemers ambassadeurs worden voor het bedrijf.

Interne bedrijfsbevordering trekt getalenteerde, ambitieuze en diverse professionals aan. Ongeveer 64% van de kandidaten doet online onderzoek naar een bedrijf voordat ze solliciteren, waarbij de aantrekkelijkheid van het bedrijf een integraal onderdeel vormt van dit onderzoek. Een op de drie zal niet solliciteren bij een bedrijf dat geen diversiteit vertoont.

Diverse teams kunnen professioneel verrijkend zijn, omdat teamleden worden blootgesteld aan nieuwe vaardigheden en benaderingen van werk. Bovendien hebben collega's de kans om internationale netwerken te ontwikkelen. Teamgenoten leren over elkaars culturen, wat leidt tot een breder begrip van de wereld op een veel dieper niveau, wat op zijn beurt verschillende perspectieven in hun denken brengt en nieuwe gedachten en ideeën creëert.

3. Betere besluitvorming

Onderzoek toont aan dat diverse teams 87% van de tijd beter zijn in het nemen van beslissingen dan niet-diverse teams. Diverse teams bieden bredere perspectieven en brengen meer informatie op tafel. Teams presteren beter dan individuen bij het nemen van beslissingen, en dit verbetert naarmate de diversiteit toeneemt.

Onze ingebouwde vooroordelen worden gematigd door stemmen uit diverse teams. Diversiteit in besluitvorming vertaalt zich in winstgevendheid in de wereldeconomie, zoals blijkt uit een kans van 70% om nieuwe markten te veroveren door bedrijven met een diverse personeelsbezetting. Bedrijven met diverse teams kunnen beter voldoen aan de behoeften van een diverse klantenbasis.

Het begrijpen van het verschil tussen welke beslissingen belangrijk zijn en een creatieve aanpak vereisen, en welke op de automatische piloot kunnen worden genomen, kan een team onderscheiden van de concurrentie.

Hoewel het overweldigend kan lijken wanneer de stemmen van verschillende culturen tegenstrijdig zijn, is het essentieel om ze allemaal te horen om te beslissen wat de volgende stap van het team zal zijn.

Betekenisvolle actie voor diversiteit

Om de voordelen van diversiteit volledig te benutten, moeten organisaties niet alleen bewustwording creëren, maar ook actief stappen ondernemen om inclusie te bevorderen. Dit kan onder meer inhouden dat er beleid wordt geïmplementeerd om gelijke kansen te waarborgen, mentorschapsprogramma's voor diverse medewerkers worden opgezet en dat er actief wordt gezocht naar manieren om de diversiteit op leidinggevende posities te vergroten.

Bedrijven kunnen ook investeren in trainingen voor bewustwording van vooroordelen en inclusief leiderschap. Het is belangrijk om een bedrijfscultuur te bevorderen waarin alle medewerkers zich gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond. Dit gaat verder dan louter voldoen aan diversiteitsquota; het gaat om het omarmen van diversiteit als een motor voor groei en innovatie.

Inclusieve besluitvorming is geen luxe, maar een zakelijke noodzaak. Het actief betrekken van diverse medewerkers bij beslissingen draagt niet alleen bij aan de ethiek en rechtvaardigheid op de werkvloer, maar heeft ook directe positieve gevolgen voor de prestaties van het bedrijf. Creativiteit, innovatie, professionele groei en betere besluitvorming zijn tastbare voordelen die organisaties kunnen oogsten door diversiteit en inclusiviteit te omarmen.

Het is tijd voor bedrijven om actie te ondernemen en inclusieve besluitvorming te omarmen, niet alleen als een morele verplichting, maar ook als een strategie voor succes op de lange termijn. Als uw bedrijf niet handelt, zullen uw concurrenten dat waarschijnlijk wel doen, en de meest vooruitstrevende bedrijven zullen waarschijnlijk als eerste handelen. De kracht van diversiteit is niet alleen een slogan; het is een bewezen middel om uw bedrijf te transformeren en te laten gedijen in de moderne zakelijke wereld.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager