8/4/2024

Recht op pauze, hoe zit dat precies?

2 minuten
Een vrouw zit met haar voeten op haar bureau en rekt zich uit.

Laat je koffiekopje maar even staan, want we duiken vandaag in de wereld van pauzes - die magische momenten waarin de werkdag even op pauze gaat, maar jouw welzijn in de spotlight staat! Pauzes tijdens het werk zijn niet slechts onderbrekingen; ze vormen een essentieel element voor zowel werkgevers als werknemers. In deze blog duiken we in de wettelijke regels, met de focus op de Arbeidstijdenwet en CAO-afspraken, omtrent pauzes tijdens werk. Bovendien delen we waardevolle tips voor zowel werkgevers als werknemers om optimaal te profiteren van deze rustmomenten.

Inhoudsopgave

Na hoeveel uur werken heb je recht op pauze?

Arbeidstijdenwet

Volgens de Arbeidstijdenwet hebben werknemers recht op minimaal 30 minuten pauze na 5,5 uur werken. Bij werkdagen langer dan 10 uur wordt dit uitgebreid naar 45 minuten pauze. Deze pauzes kunnen worden opgesplitst in twee keer een kwartier, mits ze binnen de werktijd vallen.

CAO-afspraken

Naast de Arbeidstijdenwet spelen CAO-afspraken een rol in pauzetijden. Het is van belang voor werkgevers om op de hoogte te zijn van deze afspraken, aangezien ze voorrang hebben op wettelijke regels en specifieke regelingen kunnen bevatten.

Hoeveel pauze per dag?

Minimaal 30 minuten pauze na 5,5 uur werken

De Arbeidstijdenwet schrijft voor dat werknemers recht hebben op minimaal 30 minuten pauze na 5,5 uur werken. Deze pauze is van cruciaal belang om werknemers de gelegenheid te geven te ontspannen, energie te herstellen en uiteindelijk productiever te zijn gedurende de werkdag.

Kwartier pauze

De minimale pauze van 30 minuten kan worden opgesplitst in twee pauzes van elk een kwartier. Dit is vooral nuttig voor werknemers die behoefte hebben aan kortere, regelmatige rustmomenten om concentratie en energie op peil te houden.

Twee pauzes van minstens een kwartier

In bepaalde gevallen, zoals een werkdag van 8 uur, kan het aan te raden zijn werknemers twee pauzes van minstens een kwartier te bieden. Hierdoor kunnen ze hun werk beter verdelen over de dag en voldoende gelegenheid krijgen om te ontspannen en op te laden.

Langere pauzes en rusttijden

Minimaal 45 minuten pauze bij meer dan 10 uur werken

Voor de perioden van rust na uw werktijd zijn de volgende voorschriften van kracht:

  1. Na een dag werken dient u minimaal 11 opeenvolgende uren niet aan het werk te zijn.
  2. De rustperiode van 11 uur kan in uitzonderlijke gevallen eens in de 7 dagen worden verkort tot minimaal 8 uur, maar enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk.
  3. Standaard is er een wekelijkse rustperiode van 36 aaneengesloten uren binnen elke periode van 7 maal 24 uur.
  4. De wekelijkse rust kan eveneens worden verspreid over 14 dagen. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur minimaal 72 uur rust zijn. Deze 72 uur rust hoeven niet ononderbroken te worden genomen; ze kunnen worden opgesplitst in 2 perioden van tenminste 32 uur.

Speciale regels voor bepaalde werknemers

Jongeren

Jongeren onder de 18 jaar hebben speciale regels voor pauzes en werktijden. Ze hebben recht op een pauze van minimaal 30 minuten na 4,5 uur werken. Daarnaast mogen ze maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week werken, met minimaal 12 uur rust tussen twee werkdagen.

Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen hebben recht op extra pauzes en beschermende maatregelen. Naast reguliere pauzes mogen ze extra pauzes nemen tot maximaal een achtste van hun werktijd. Aangepaste werkplekken en werktijden kunnen ook worden overwogen om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen.

Is pauze betaald of onbetaald

De Arbeidstijdenwet zegt niets over doorbetaling tijdens pauzes. Gedurende pauzes verricht je geen werk en  zou je dus ook geen een aanspraak kunnen maken op loon. Toch kijkt elke werkgever hier anders naar. Kijk in jouw arbeidscontract om de voorwaarden van jouw pauze en eventuele doorbetaling te zien.

Tips voor werkgevers

Bevorderen van een gezonde werkomgeving

Respecteer wettelijke regels en CAO-afspraken omtrent pauzes en moedig werknemers aan hun pauzetijd volledig te benutten. Het respecteren van rusttijden draagt bij aan het welzijn en de tevredenheid van het personeel.

Faciliteren van pauzeruimtes

Zorg voor comfortabele pauzeruimtes met voldoende zitplaatsen, natuurlijk licht en faciliteiten voor eten en drinken. Een prettige pauzeruimte draagt bij aan betere concentratie en productiviteit.

Motiveren van werknemers om pauze te nemen

Stimuleer werknemers actief om hun pauzes te nemen en benadruk het belang van regelmatige rustmomenten voor zowel gezondheid als prestaties.

Tips voor werknemers

Erkenning van het belang van pauzes

Realiseer je als werknemer het cruciale belang van pauzes voor ontspanning, energieherstel en behoud van concentratie.

Effectief gebruik van pauzes

Maak optimaal gebruik van pauzes door te ontkoppelen van werk, te bewegen, sociaal contact te hebben, gezond te eten en te ontspannen. Vind hier meer tips om optimaal gebruik te maken van je pauzes.

Het belang van pauzes kan niet worden overschat. Ze dragen bij aan het welzijn, de tevredenheid en uiteindelijk de productiviteit van zowel werkgevers als werknemers. Door het erkennen van het belang van pauzes en het creëren van een omgeving waarin werknemers hun rustmomenten volledig kunnen benutten, leggen we de basis voor succes en welzijn op de werkvloer.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager